00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Petter Dass
Gustav Margerth Jensen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Dass, Petterf. 1647 på Herøy i Alstahaug sogn, Norge. F: gårdmand Peiter Pettersen. M: Maren Falch. Da D. var 6 år gl. døde faderen, og børnene blev sat i pleje hos familien. D. kom til sin moster, der var gift m. sognepræsten på Nærøy i Namdalen, hvor han fik sine tidlige bogkundskaber. 1660 kom han i skole i Bergen og 1666 til København som teologisk student. Tre år senere var han tilbage i Norge som huslærer, og 1672 blev han huskapellan og dermed personlig hjælpepræst hos præsten i Nesna, der udgjorde et residerende kapellani under hovedsognet Alstahaug. 1681 overtog han kapellaniet, og 1689 efterfulgte han sognepræsten i Alstahaug sogn, der i dag er delt i 8 kirkesogne. Det krævende embede ældede tidligt D. og i hans senere år døjede han med sygdom. D. døde i sep. 1707.

I vid udstrækning er D.’s forfatterskab lejlighedsdigtning: Bryllups- dåbs- og begravelsessange, samt større digte, der skildrer nordnorsk folkeliv og natur; således Den norske Dale-Vise 1683 og Nordlands Trompet (udg. 1739). Af det selvbiografiske digt Min’ elskelig Tilhører, udvalgtes siden versene til salmen „Om alle mine lemmer“, og fra hans sangbare udlægning af Luthers Lille Katekismus 1698 (udg. 1714) er hentet de tre vers „Herre Gud, dit dyre navn og ære“. At Dass ikke i større grad er kommet til orde med sine egne virkelighedsnære og konkrete vers, skyldes mest af alt kirkelig bornerthed.

A  7, 8, 473  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Lovsange

7

Herre Gud! Dit dyre navn og ære
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Norsk folkemelodi 1877
Færøsk melodi 1931

1

Herre Gud! Dit dyre navn og ære
over verden højt i agt skal være,
og alle sjæle, de trætte trælle,
alt, som har mæle, de skal fortælle
din ære.

2

Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mand var døde.
Om slægter svimle, blandt stjernestimle
utallig vrimle i høje himle
Guds grøde.

3

Høje hald1 og dybe dal skal vige,
jord og himmel falde skal tillige,
hvert fjeld, hver tinde skal brat forsvinde,
men op skal rinde, som solen skinne,
Guds rige.

Petter Dass 1698. Gustav Jensen 1909.

1 klippe