Se salmens tekst:
697. Herre, jeg vil gerne takk...
Vælg melodi:
 Meiningen 1693
 Viggo Kalhauge 1863
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Liv Eldbjørg f. Dahl Nordhaug

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Nordhaug, Liv Eldbjørg f. Dahlf. 12. jan. 1926 i Bjorli, Lesja, Norge. F: skoleinsp. Halvor D. M: lærer Betzy, f. Reitan. N. voksede op på Strinda v. Trondeim, og blev uddannet lærer, bl.a. m. speciale fra Blindeskolen; suppl. m. musikuddannelse. 1951 ~ sognepr. senere biskop i Mø­re, Ole Nordhaug. N. fik en række tillidshverv i norsk samfunds- og kirkeliv. Hun var medlem af styrelsen for Norsk Utviklingshjelp og af Norske Kvinners Nasjonalråd, samt Kring­kastingsrådet. Som den første kvinde blev hun fmd. for et bispedømmeråd (Borg stift), og var tillige medl. af Kirkerå­det, Mellomkirkeligt Råd, Kirkens Nødhjelps Repræsentantskap og Menighetsfakultetets forstanderskap. I en årrække var hun medl. af Norsk KFUM/K’s landsstyre og leder af Norges KFUK. N. blev udpeget som norsk delegat v. Kir­kernes Verdensråds konference i Vancouver og KFUK’s verdensmøde i Gha­na. N. døde 3. juli 2002.

N.’s forfatterskab omfatter andagts-, erindrings- og børnebøger og digtsamlingerne: Livet selv 1973, Møte 1981, Som søsken 1987, Bildene bortenfor 1991, Over alle dyp 1994, Spirer i sporerne 1996 og: Vei til kilden 1999.

A  697  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kærlighed til Gud og næsten

697

Herre, jeg vil gerne takke
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Når mit øje, træt af møje
Jesus, Jesus, Jesus sigter

1

Herre, jeg vil gerne takke
for min dag, som er fra dig.
Tak for nye muligheder,
som du lægger foran mig!
Tak for evner, kraft og kald,
tak for løfter uden tal.

2

Herre, led i dag min færden,
så jeg ser min næstes nød.
Tal til mig, så jeg kan standse
for at hjælpe, som du bød.
Vis mig tjenersindets vej,
giv mig kærlighed fra dig!

3

Herre, lad min dag da være
viet helt og fuldt til dig,
så at ord og liv må vidne
om, hvad du har givet mig!
Før mig hen, hvor der er mest
brug for mig, du ved det bedst!

4

Herre Krist, velsign du dagen,
som er givet mig af dig,
så at Himlens kræfter kommer
til vor verden gennem mig!
Lad mig altid bære bud
om en mild og mægtig Gud!

Ef 2,10
Liv Nordhaug 1969. Dansk 1989.