Se salmens tekst:
692. Du skal i denne verden ej
Vælg melodi:
 Strassburg 1525
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johan Nordahl Brun

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Brun, Johan Nordahlf. 21. marts 1745 på Bynæsset v. Trondheim, Norge. F: gårdmand Sven Busch B. M: Mette Catharina f. Nordahl. Familien fl. 1749 til Klæbu sogn, hvor han voksede op, og fik sin tidlige undervisning. 1760 kom han på Trondheim Katedralskole og dimitterede 1763 til universitetet i København. Hjemvendt til Trondheim ernærede han sig som huslærer, og studerede teologi som privatist. 1767 tog han tilbage til Sjælland og bestod em­bedseksamen. På ny blev han huslærer og sekretær i Trond­heim, og rejste som sådan til København 1771, hvor han påbegyndte en litterær karriere, og skrev digte og skuespil, bl.a. Einar Tambe­skiælver, der anslog så norske, nationale strenge, at B. blev befordret tilbage til Norge, hvor han blev kapellan i fødesognet, og efter 12 års forlovelse kunne ~ Ingeborg f. Lind.

1774 blev B. kaldet til sognepræst ved Korskirken i Bergen, hvor han energisk skabte sig en position, både som prædikant og social foregangsmand. Han skrev imod den rationalistisk indstillede Chr. Bastholm i den såkaldt „liturgiske strid“ og udgav flere samlinger prædikener og taler. 1786 udsendte han 65 salmer i samlingen Evangeliske Sange, med salmer til det meste af kirkeåret, bevidst udarbejdet for at udfylde de mangler B. fandt i Guldbergs salmebog. 1793 blev han stiftsprovst, og fra 1797 konstitueret biskop, titulærbiskop 1803 og året efter udnævnt til biskop i Bergen.

Trods sit ubestridt nationale sindelag tog B. skarpt parti imod Danmarks afståelse af Norge til Sverige 1814. Fra svensk side fik han dog flere æresbevis­ninger. Nordahl Brun døde i bispegården i Bergen 26. juli 1816.

A  174, 233, 247, 299, 354, 480, 584, 692  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kærlighed til Gud og næsten

692

Du skal i denne verden ej
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: O store Gud, din kærlighed

1

Du skal i denne verden ej
dig af dit guld hovmode,
men på barmhjertighedens vej
dig samle varigt gode.
Ved dødens krav
du sættes af
fra al husholdnings vælde,
du går derned,
hvor usselhed
og rigdom lige gælde.

2

Gud gav dig her de mange pund
til låns, men ej til eje.1
Byg eget hus på arvet grund,
så bor du dog til leje!
Om du var fød
i rigdoms skød,
ved lykkens barm opammet,
Gud fordrer sit,
hvad er da dit,
hvad har du ej annammet?

3

Så brug da verden som et lån
til andres kår at lette;
en skyldig broder her forskån,
gå ej med ham i rette!
Når herregunst
forsvandt som dunst,
og guld kan intet nytte,
det bedre var,
ifald du har
en ven i armods hytte.

Luk 16,1-9
Johan Nordahl Brun 1786.
Bearbejdet 1947.

1 Luk 19,13