Se salmens tekst:
681. Dig vil jeg elske, du min...
Vælg melodi:
 Johann Balthasar König 17...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Egede Glahn
Johan [Angelus Silesius] Scheffler

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Glahn, Hans Egedef. 8. sept. 1814 i Olstrup, Sjælland. F: sognepr. Poul Egede G. M: Bodil Marie Elisabeth f. Blicher. G. blev student 1833, teologisk kandidat 1841, var premierløjtnant i kongens Livkorps til 1842, hvorefter han blev religionslærer i København og i dansk, historie og geografi i Maribo. 1845 ~ Adelheid Conradine Augusta Radecke. G. var da privatlærer for 12 drenge, og fra 1846 også lærer i religion og moral og kirkehistorie ved landkadetakademiet og fra 1847 også ved Søkadetakademiet.

1852 blev han sognepr. i Sommersted i Sønderjylland, 1859 stiftsprovst i Aalborg. 1871 flyttede G. til St. Heddinge som sognepr., og der døde han 19. febr. 1898.

G. oversatte en tysk pastoralteologi, udgav i 1848 en kirkehistorie, og senere nogle prædikensamlinger 1869, og 1874-78. Under et kurophold i Ems 1863 hørte han Schefflers salme „Ich will dich lieben, meine Stärke“, og oversatte den til dansk. Oversættelsen kom dog først på tryk i 1873-tillægget til Roskilde Konvents Salmebog.

B  681  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kærlighed til Gud og næsten

681

Dig vil jeg elske, du min styrke
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Balthasar König 1738

1

Dig vil jeg elske, du min styrke,
du giver hjertet fred og trøst,
dig vil jeg ved min gerning dyrke,
ved hver en længsel i mit bryst,
dig vil jeg elske, frelser min!
O Jesus, kald mig din!

2

Dig vil jeg elske, du er livet
og fører mig på livets vej,
dig vil jeg elske, du har givet
mig lyset, det, som slukkes ej,
dig vil jeg elske, thi dit blod
for mig du flyde lod.

3

Så lang en tid var du mig fremmed,
du, som dog først mig havde kær;
langt borte ledte jeg om hjemmet,
som var med dig mig ganske nær,
thi hjemmets kærlighed og fred
er der, hvor du er med.

4

Forkast da barnet ej, som kommer
til hjemmet på sin trætte fod,
og som i verdens korte sommer
trods al dens pragt dog nu forstod,
at kun i din den faste borg
får sjælen slukt sin sorg.

5

Dig vil jeg elske og tilbede,
min Herre, Gud og broder kær!
Er verden end med spot til rede,
og skal jeg nød kun friste her,
dig vil jeg elske, frelser min!
O Jesus, kald mig din!

Johann Scheffler 1657.
Hans Egede Glahn 1863.