Se salmens tekst:
681. Dig vil jeg elske, du min...
Vælg melodi:
 Johann Balthasar König 17...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Egede Glahn
Johan [Angelus Silesius] Scheffler

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Scheffler, Johan [Angelus Silesius]f. 25. dec. 1624 i Breslau. F: udvandret luthersksindet polsk adelsmand Stanislaus S. Efter gymnasiet i Breslau kom S. 1643 til univ. i Strassbourg, hvor han studerede medicin, politik og historie. Under videre studier v. univ. i Leyden kom S. i berøring med mennonitiske kredse i Amsterdam, og begyndte at skrive kærlighedspoesi til Jesus. 1647-49 studerede han v. univ. i Padua, hvor han tog doktorgrad i filosofi og medicin. I stillingen som hertugelig livlæge i Oels, færdedes S. blandt både ortodokse lutheranere og i kredse, der sværmede for de tyske mystikere, hvor alle konfessionelle skel blev tilsidesat til fordel for Jesuskærligheden. 1653 konverterede S. til katolicismen, optaget af den nye, katolske mystik. Udnævnt til kejserlig hofmedikus befattede S. sig mest med en skribentvirksomhed, der skulle forsvare og promovere hans nye tro. Han antog navnet Angelus Silesius (Englen – eller: den englelige – fra Schle­sien) og 1661 indtrådte han i Fransiscanerordenen og blev præsteviet. Som det ofte er tilfældet for konverterede, bekæmpede S. energisk den lu­therdom, han havde vendt sig fra. I flere end 55 stridsskrifter gav han lutheranerne skylden for alt, lige fra tyrkernes indfald til samfundets dårligdomme, men trak sig 1671 tilbage til en korherrestiftelse i Breslau, og koncentrerede sig på ny om digtning, bl.a. dommedagsskildringen ‘Sinnliche Beschreibung der vier letzten Dinge’ 1675, med versificerede udmalinger af de fordømtes helvedpinsler og de saliges himmelfryd. S. døde 1677.

De væsentligste religiøse digtsamlinger af S. er: Heilige Seelenlust oder Geistl­iche Hirten-Lieder der in ihren Jesum verliebten Psyche, gesungen von Herrn Joh. Angelo Silesio… 1657. Samlingen består af tre dele m. i alt 133 sange. Den blev siden forøget med en fjerde og femte del: Joannis Angeli Silesii Vierter Theil der geistlichen Hirtenlieder 1657, m. 32 sange. Den femte, med 50 sange, udk. 1668.

A  680, 681  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kærlighed til Gud og næsten

681

Dig vil jeg elske, du min styrke
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Balthasar König 1738

1

Dig vil jeg elske, du min styrke,
du giver hjertet fred og trøst,
dig vil jeg ved min gerning dyrke,
ved hver en længsel i mit bryst,
dig vil jeg elske, frelser min!
O Jesus, kald mig din!

2

Dig vil jeg elske, du er livet
og fører mig på livets vej,
dig vil jeg elske, du har givet
mig lyset, det, som slukkes ej,
dig vil jeg elske, thi dit blod
for mig du flyde lod.

3

Så lang en tid var du mig fremmed,
du, som dog først mig havde kær;
langt borte ledte jeg om hjemmet,
som var med dig mig ganske nær,
thi hjemmets kærlighed og fred
er der, hvor du er med.

4

Forkast da barnet ej, som kommer
til hjemmet på sin trætte fod,
og som i verdens korte sommer
trods al dens pragt dog nu forstod,
at kun i din den faste borg
får sjælen slukt sin sorg.

5

Dig vil jeg elske og tilbede,
min Herre, Gud og broder kær!
Er verden end med spot til rede,
og skal jeg nød kun friste her,
dig vil jeg elske, frelser min!
O Jesus, kald mig din!

Johann Scheffler 1657.
Hans Egede Glahn 1863.