Se salmens tekst:
680. Jesus, kom dog nær til m...
Vælg melodi:
 J. P. E. Hartmann 1860
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Diderik Peter Svendsen
Johan [Angelus Silesius] Scheffler

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Scheffler, Johan [Angelus Silesius]f. 25. dec. 1624 i Breslau. F: udvandret luthersksindet polsk adelsmand Stanislaus S. Efter gymnasiet i Breslau kom S. 1643 til univ. i Strassbourg, hvor han studerede medicin, politik og historie. Under videre studier v. univ. i Leyden kom S. i berøring med mennonitiske kredse i Amsterdam, og begyndte at skrive kærlighedspoesi til Jesus. 1647-49 studerede han v. univ. i Padua, hvor han tog doktorgrad i filosofi og medicin. I stillingen som hertugelig livlæge i Oels, færdedes S. blandt både ortodokse lutheranere og i kredse, der sværmede for de tyske mystikere, hvor alle konfessionelle skel blev tilsidesat til fordel for Jesuskærligheden. 1653 konverterede S. til katolicismen, optaget af den nye, katolske mystik. Udnævnt til kejserlig hofmedikus befattede S. sig mest med en skribentvirksomhed, der skulle forsvare og promovere hans nye tro. Han antog navnet Angelus Silesius (Englen – eller: den englelige – fra Schle­sien) og 1661 indtrådte han i Fransiscanerordenen og blev præsteviet. Som det ofte er tilfældet for konverterede, bekæmpede S. energisk den lu­therdom, han havde vendt sig fra. I flere end 55 stridsskrifter gav han lutheranerne skylden for alt, lige fra tyrkernes indfald til samfundets dårligdomme, men trak sig 1671 tilbage til en korherrestiftelse i Breslau, og koncentrerede sig på ny om digtning, bl.a. dommedagsskildringen ‘Sinnliche Beschreibung der vier letzten Dinge’ 1675, med versificerede udmalinger af de fordømtes helvedpinsler og de saliges himmelfryd. S. døde 1677.

De væsentligste religiøse digtsamlinger af S. er: Heilige Seelenlust oder Geistl­iche Hirten-Lieder der in ihren Jesum verliebten Psyche, gesungen von Herrn Joh. Angelo Silesio… 1657. Samlingen består af tre dele m. i alt 133 sange. Den blev siden forøget med en fjerde og femte del: Joannis Angeli Silesii Vierter Theil der geistlichen Hirtenlieder 1657, m. 32 sange. Den femte, med 50 sange, udk. 1668.

A  680, 681  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kærlighed til Gud og næsten

680

Jesus, kom dog nær til mig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Op dog, Zion, ser du ej

1

Jesus, kom dog nær til mig,
lad mig aldrig slippe dig!
Gem dig i mit hjertes bo,
gør det glad og gør det tro!

2

Altid står til dig min hu,
al min glæde ejer du,
aldrig får jeg fred i sind,
uden du den bringer ind.

3

Verden ejer ingen lyst,
som kan fylde dette bryst,
men når du mig bliver nær,
Himlen alt jeg ejer her.

Johann Scheffler 1657. (Dansk 1740).
Diderik Peter Svendsen 1860.