Se salmens tekst:
672. Jeg ved, på hvem jeg byg...
Vælg melodi:
 H. O. C. Zinck 1801
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Ernst Moritz Arndt
Albert Knapp
Johannes Carsten Hauch

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Knapp, Albertf. 25. jul. 1798 i Tübingen. F: advokat. K. voksede op i Schwarz­wald men gik fra 1811 i skole i Tübingen. Fra 1814 studerede han ved det teologiske seminarium i Maulbronn, siden i Tü­bingen. 1820 blev K. præstevikar i Feuerbach, hvor han oplevede en radikal omvendelse, forærede sit klaver bort og brænd­te sine digte i ovnen „fordi de dels var imod Jesus, dels ikke for ham…“ 1821 blev han vikar i Gaisburg, fra 1825 sognepr. i Sulz am Neckar. Her blev han 1828 ~ Christiane v. Beulwitz (d. 1836). Fra 1831 var K. præst i Kirchheim. 1836 blev han diakon v. Hospitalskirken i Stuttgart og ~ Emilie Osiander (d. 1849), året efter til stiftskirken, og fra 1845 til sin død var K. sognepr. v. St. Leonhards Kirche. 1850 ~ Minette Lerche. K. tog afsked 1862 pga. sygdom og døde 18. jun. 1864.

K. nåede at skrive o. 1200 religiøse digte, alle præget af en pietistisk tone og sprogføring, men indholdsmæssigt oplyste – Gud kan spores overalt i naturen, verdens herlige sammensathed, i livets underfulde tildragelser. Hans væsentligste lyriske udgivelser var: Christliche Gedichte (2 bd.) 1829. Neuere Gedichte (2 bd.) 1834. Gedichte. Neuste Folge. Gedichte 1854. Herbstblühten 1859. K.’s største salmeindsats kom til udtryk i samlingen: Evangelischer Liederschatz für Kirche und Haus. Eine Sammlung geistlicher Lieder aus allen christlichen Jahrhunderten, gesammelt und nach den Bedürfnissen unserer Zeit bearbeitet von M. Albert Knapp. (2 bd.) 1837. På baggrund af en gennemlæsning af o. 90.000 salmer valgte K. 3590 ud og bearbejdede dem med henblik på brug. Samlingen var tillige forsynet med 460 salmedigterbiografier, og fulgtes i 1841 af et tillæg på 250 Christlieder. Dette værk kom i flere ændrede oplag.

B  672  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Trøst og fred

672

Jeg ved, på hvem jeg bygger
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: H.O.C. Zinck 1801

1

Jeg ved, på hvem jeg bygger,
jeg ved, hvad fast består,
når denne verdens skygger
som røg og støv forgår;
jeg ved, hvad ej kan svinde,
hvad aldrig vakle vil,
når vismand går i blinde
og vorder dårskabs spil.

2

Det er den demantklippe,
der trodser magt og list,
den hånd, der ej vil slippe,
det er min Herre Krist;
hans Ånd er livets kerne,
hans ord kan aldrig dø,
han er den faste stjerne
på tankens vilde sø.

3

Han, som med dødens klæde
kun blev i graven lagt
for atter frem at træde,
til herlighed opvakt,
han har min synd forsonet,
hans død mig gjorde fro,
hans nåde har mig kronet,
han skænked mig sin tro.

4

Jeg ved, på hvem jeg bygger,
jeg ved, hvad fast består,
når denne verdens skygger
som røg og støv forgår;
selv i min dødningskjorte
det kan mig røves ej,
højt over Himlens porte
det smykke skal min vej.

E.M. Arndt 1819. A. Knapp 1837.
Carsten Hauch 1840.