Se salmens tekst:
65. Troens smykke, Jesus sød
Vælg melodi:
 Freylinghausen 1714
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Gottfried Wilhelm Sacer
Harald Vilstrup

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Vilstrup, Haraldf. 28. dec. 1900 i Bjerregrav v. Randers. F: læge Harald V. (d. 1900). M: Emilie f. Forchhammer. Faderen døde inden V. blev født, og han voksede op i Hellerup, hvor moderen bosatte sig. Han blev student fra Plockross’ Skole 1919 og teologisk kandidat 1928. S.å. ~ Gerda Asmussen, og sognepr. i Guldbjerg-Nr. Sand­ager på Fyn. 1938 blev V. sognepr. i Herslev-Gevninge v. Roskilde; men tog afsked pga. sygdom 1962, og fl. t. Køben­havn. V. døde 25. maj 1974.

V. var næstfmd. i Samfundet Dansk Kirkesang tre gange, og red. af samfundets årsskrift 1939-43 og 1950-60. Han underviste i liturgik og salmekundskab på Pastoralseminariet, og var med i det udvalg, der reviderede salmebogens bønnebog 1951-53. Fra 1954-63 var V. medl. af kirkeministeriets liturgikommission.

V. arbejdede med lyrik og salmer gennem hele livet. Hans første ‘Digte’ udk. 1923, fulgt af digtsamlingen ‘De hemmelige Veje’ 1933. Han arbejdede indgående med oversættelser, navnlig af tyske salmer fra 17. og 18. årh. og udgav samlingen: Troens Himmelgave. Salmer og kristelige Sange 1937, hvori der også var originale salmer. Samtidig kom samlingen: Syngende Himmellyst. Salmer og kristelige Sange m. melodistoffet tilrettelagt af Mogens Wöldike. Samf. Dansk Kirkesang udgav i anledn. af V.’s 60-års fødselsdag en samling salmer af ham: Tomhed og Fylde. Udvalgte salmer og bibelske digte 1937-1957 1960. V. har tillige forfattet en række kantater, og oversat større kirkemusikalske sangværker, bl.a. Händels oratorier ‘Messias’, ‘Samson’ og ‘Salomo’. I nordisk Koralbog 1961 fremkom en række oversættelser af V. og i Det danske Antifonale og Dansk Tidebog er en række latinske hymner oversat af ham. I årenes løb skrev V. mange salmehistoriske artikler, fortrinsvis i Dansk Kirkesangs Årsskrift.

A  317, 351

B  65, 415, 421  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

65

Troens smykke, Jesus sød
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Freylinghausen 1714

1

Troens smykke, Jesus sød,
for al sorg min trøstens kilde,
vil mig nattens mørke hilde,
kommer du som morgenrød.
Synden med sit bitre følge:
skam og kummer, dom og død,
druknede i nådens bølge,
som af dine vunder flød.

2

Eja, hjerte, vær da glad,
Jesus vil for glæden råde,
er mit liv i Jesu nåde,
intet kan os skille ad;
søger jeg i ham min lykke,
finder jeg den fuld og hel.
Jesus, Jesus, troens smykke,
hjertets perle og juvel!

Gottfried Wilh. Sacer 1661.
Harald Vilstrup 1925.