Se salmens tekst:
641. Mig rinder så mange tank...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1912
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Christensen Sthen
Carl Joakim Brandt

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Brandt, Carl Joakimf. 15. aug. 1817 i Nyborg. F: købmand Rasmus Peter B. M: Louise Esther f. Boesen. Student 1835 Nyborg Latinskole. 1837 huslærer i Kbh. hos prof. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge, sideløbende med teologisk studium. Cand.teol. 1841. 1843 lærer ved Vajsenhuset. 1845 ~ Dorothea Louise Elisabeth Henning­sen. 1852 opsagde han stillingen ved Vajsenhuset for at ernære sig som skribent, men kunne ikke leve af det, og blev 1855 forstander for den nyopr. grundtvigske højskole Marielyst. 1860 blev han sognepr. i Rønnebæk i Sydsjælland. Efter Grundt­vigs død 1872 blev han kaldet til præst ved Vartov, og forblev der til sin død 27. dec. 1889.

Allerede i studentertiden blev B. påvirket af Grundtvig, og blev selv én af den tidlige grundtvigianismes førende skikkelser. Sammen med R. Th. Fenger begyndte han udgivelsen af Dansk Kirketidende, og hævdede sine grundtvigske synspunkter såvel kirkeligt som politisk.

B.’s videnskabelige felt var litteraturhistorie med hovedvægt på det hymnologiske. Han udgav ældre dansk kirkelig litteratur og poesi, og sammen med Ludwig Helweg tobindsværket Den danske Psalmedigtning 1844-47, hvor 1107 danske salmer fra middelalder til Grundtvig er behandlede. Udgivelsen bragte bl. a. Sthen tilbage i dansk salmesang. Senere udgav han skrifterne Vore danske Kirke-Salmebøger fra Reformationstiden til Nutiden 1886 og Udvalg af Hans Chr. Sthens Salmer og aandelige Rim 1888.

B. medvirkede ved en række nye salmeudgivelser: Sammen med A. Leth: Psalmer og aandelige Sange 1864, 1873-tillægget til Roskilde Konvents Salmebog. Han bistod Grundtvig med 2. udg. af Sang-Værket 1868-70, og udgav efter hans død 11. udg. af Festsalmerne 1873. Sammen m. Fr. Nielsen: Salmer og Sange for Børn 1874. Han var den drivende kraft bag forslaget til Salmebog for Kirke og Hjem 1885.

Som salmedigter indtager B. en mere beskeden plads. Kun få af hans originale salmer blev optaget i salmebøgerne; endnu færre fik blivende betydning. Til gengæld står en række oversættelser og bearbejdelser som vidnesbyrd om en af dansk salmehistories markante skikkelser.

A  399, 667, 724, 753

B  12, 24, 30, 35, 60, 110, 114, 200, 434, 487, 492, 499, 532, 553, 555, 641, 679, 707, 722, 735, 736, 738,757  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Modgang og håb

641

Mig rinder så mange tanker i hu
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod

1

Mig rinder så mange tanker i hu,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
Hvad fordum er sket, det mindes jeg nu.
Thi at sorgen hun tvinger så mange.

2

Mig tvinger min synd, som mangfoldig er;
Herre Gud trøste dem, som er bange!
for den jeg stor sorrig og angest bær'.
Thi at sorgen hun tvinger så mange.

3

Udløs mig, o Gud, af al syndens nød,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
for Jesu hellige pine og død.
Thi at sorgen hun tvinger så mange.

4

Jeg er i verden en fremmed gæst,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
mit fædreneland det tjener mig bedst.
Dér får sorgen en glædelig ende.

5

Dér venter jeg mig den evige ro,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
med alle Guds børn skal jeg salig bo.
Da får sorgen en glædelig ende.

6

Guds blide ansigt vi dér skal se,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
i stedet for sorg både glædes og le.
Da får sorgen en glædelig ende.

7

Gud give os alle sin nåde så blid,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
at leve der hos sig til evig tid!
Da får sorgen en glædelig ende.

Hans Christensen Sthen 1589.
C.J. Brandt 1872.
Oprindelig del af nr. 640.