Se salmens tekst:
641. Mig rinder så mange tank...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1912
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Christensen Sthen
Carl Joakim Brandt

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Sthen, Hans Christensenf. 25. november 1544 i Roskilde. Hans forældre døde tidligt, og om hans ud­dannelse vides kun, at han fik en. Antydninger i hans skrifter lader formode, at S. har studeret både i København og i Tyskland. 1565 fik han stilling som rektor for latinskolen i Helsingør, men året efter blev han kapellan v. Skt. Olai Kirke. 1567 ~ (navnet på S.’s første hustru, der d. 1602, kendes ikke). Fra 1570 var han både præst og rektor, og forpligtet på at øve latinskolekoret i kirkesang. 1581 erhvervede S. magistergraden v. Kbh.s Univ. 1583 blev han af byrådet i Malmø kaldet til sognepr. v. Skt. Petri Kirke og provst for Oxie Herred. Embedet var vellønnet, og S.’s personlige indtægter betragtelige, og i de kommende år blev han en velhavende og veletableret borger med bopæl i en af Malmøs bedste bygårde. Han ejede meget fornemt indbo og et stort bibliotek. Han varetog sine embeder med fasthed, og mødte efterhånden voksende mod­vilje, og byrådet søgte i 1600 uden held at få ham forflyttet. 1602 ~ Elli­ne Olufsdatter (d. 1607). 1607 tog S. afsked, og fik sine sidste år forbitret af sta­dige juridiske arvespørgsmål med børnene af 1. ægteskab, navnlig da han ~ Kirstine Andersdatter. S. døde i april eller maj 1610, og blev begravet i Skt. Petri Kirke i Malmø.

S. har efterladt sig et efter datidens forhold bemærkelsesværdigt forfatterskab, bestående i fordanskning af tysk opbyggelseslitt., samt skoleteaterstykker, prædikener, bønner, salmer og lejlighedsskrifter forfattet af ham selv. Blandt de mest markante er En liden Haandbog, som indeholder allehonde nyttige Øffuelser vdi Gudelighed oc smucke trøstelige Bøner oc Loffsange, som mand kand daglige bruge 1578. En liden Vandrebog: Indeholdendis atskillige smucke Bøner oc trøstelige Sange, met nogle nyttige Lifs Regle i artige Rijm befattede 1589. Denne bog kom i mange oplag (i dag kendes elleve). Der er bevaret en række håndskrevne, pædagogiske notater, som dokumenterer S. som optaget af undervisningsmetoder og -kvalitet, men det er S.’s salmer, der i deres mundrette danskhed betegner et nyt kapitel i dansk litteratur, og står som hans væsentligste indsats.

A  52, 53, 489, 498, 499, 640, 641, 679, 736, 738, 757

B  106, 110, 553, 555, 737  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Modgang og håb

641

Mig rinder så mange tanker i hu
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod

1

Mig rinder så mange tanker i hu,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
Hvad fordum er sket, det mindes jeg nu.
Thi at sorgen hun tvinger så mange.

2

Mig tvinger min synd, som mangfoldig er;
Herre Gud trøste dem, som er bange!
for den jeg stor sorrig og angest bær'.
Thi at sorgen hun tvinger så mange.

3

Udløs mig, o Gud, af al syndens nød,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
for Jesu hellige pine og død.
Thi at sorgen hun tvinger så mange.

4

Jeg er i verden en fremmed gæst,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
mit fædreneland det tjener mig bedst.
Dér får sorgen en glædelig ende.

5

Dér venter jeg mig den evige ro,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
med alle Guds børn skal jeg salig bo.
Da får sorgen en glædelig ende.

6

Guds blide ansigt vi dér skal se,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
i stedet for sorg både glædes og le.
Da får sorgen en glædelig ende.

7

Gud give os alle sin nåde så blid,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
at leve der hos sig til evig tid!
Da får sorgen en glædelig ende.

Hans Christensen Sthen 1589.
C.J. Brandt 1872.
Oprindelig del af nr. 640.