00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Thomissøn
Peter Andreas Fenger

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Fenger, Peter Andreasf. 16. febr. 1799 på Christianshavn. F: sognepr. Rasmus F. M: Martha Helene f. Meinert. (ældre broder til præsterne Johan­nes Ferdinand F., Rasmus Theodor F. og politiker Carl Emil F.) I 1830 ~ Louise Augusta f. Manthey, (d. 1885).   

Student fra Borgerdydskolen 1816, teologisk kandidat 1820, lærer ved Borgerdydsk. 1820-27. Sognepr. Slotsbjergby v. Slagelse 1827. 1855 sognepr. Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. Død 1878.

F. var medstifter af ‘det sydvestsjællandske Broderkonvent’, som omfattede en række af egnens præster, som havde vendt sig mod rationalismen. Selv var F. gennem personligt venskab nært knyttet til Grundtvig, og ytrede skriftligt sine synspunkter om sognebåndsløsning og skoletanker, ligesom han energisk tog del i samtidens teologiske og kirkepolitiske debatter.

F. var tidligt optaget af hymnologiske emner. I 1827 udgav han Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo; tilegnet Grundtvig, men et udtryk for en klar opfattelse af originaltekstens poetiske og kristelige integritet. 1844 an­greb han biskop Mynsters forslag til et tillæg til Evangelisk-kristelig Psalme­bog, og sammen med kollegerne Emil Clausen og F. E. Boisen stod han i forbindelse med Grundtvigs tidlige salmebogsarbejde i Københavns præstekonvents salmekomite.

Gennem broderen Ferdinand fulgte han Roskilde Konvents salmearbejde, og var ikke enig i dettes vidtgående hensyn til Evangelisk-kristelig Psalmebog. F. ignorerede derfor Roskilde Konvents Salmebog, og udgav sit eget Tillæg til evangelisk-christelig Psalmebog 1857, der med 495 salmer i realiteten var en selvstændig salmebog. Med kultusministeriets tilladelse fik han lov at bruge bogen i Vor Frelsers Kirke, der blev sat som titelvignet. Grundtvigs navn stod under 320 numre, Kingo var velrepræsenteret; i mindre grad Bror­son. Bogen kom i 7-8 oplag, og nåede op på 518 salmer. Året efter udkom Morgen- og Aftensange samlede og udgivne af P. A. Fenger med henblik på den daglige husandagt i hjemmet. Her var flest af Kingo (24), 21 af Ingemann, 14 af Grundtvig og 2 af Brorson. Sende-Brev til Christne Venner ved Begyndelsen af det nye Kirkeaar 1861 med 12 sange af Grundtvig forsynede med melodier af samtidens komponister.

I anledning af Grundtvigs 50-års præstejubilæum i 1861 oprettede F. et fond, der skulle sikre udgaver af Grundtvigs salmer til overkommelig pris. F. var fondets formand til sin død i 1878.

F. nåede at omarbejde sit tillæg med henblik på en regulær salmebog. Den blev udgivet af professor Frederik Nielsen i 1880 med titlen Kirke-Psal­mebog med 578 numre, ordnet efter kirkeåret. Bogen blev brugt i Vor Frelsers Kirke frem til 1891. Fengers tillæg dannede endvidere baggrund for 1885-forslaget til Psalmebog for Kirke og Hjem, som resulterede i det autoriserede 1890-tillæg til konventssalmebogen. Endvidere var den nordslesvigske salmebog (1889) inspireret af F.’s Kirke-Psalmebog fra 1880. Og går man i detaljer, ville talrige udviklingstrin i redaktionerne af især Grundtvigs og Kingos salmer, således som de fremstår den dag i dag kunne føres tilbage til P. A. Fengers hymnologiske indsats.

B   85  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

64

Jeg vil mig Herren love
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Nederlandsk psalter 1540
Christian Barnekow 1874

1

Jeg vil mig Herren love,
som alle mine synder bar,
i troen vil jeg det vove,
til hannem mit hjerte står!
Dér vil hans navn jeg skrive
og bære det til min død,
han kan min sorrig fordrive
og skille mig fra al nød.

2

Gud give mig det at lære,
som jeg det lære kan,
hvor højlig hæder og ære
dig bør af kvinde og mand;
Gud give mig det i sinde
at love min Herre god,
om ude jeg er eller inde,
Gud læske mit angerfuld mod!

3

Han lignes ved solen den klare,
som skinner på himlen bold,
hans nåde er åbenbare,
jeg giver mig hannem i vold,
han slukker sorgen alene,
det haver jeg fundet hos mig;
jeg takke dig vil og tjene,
o Jesus, det lover jeg dig!

4

De himmelske engle i skare
de tjene dig ganske nær,
på dit bud tage de vare,
din villie er dem kær;
Gud satte dig af sin nåde
alt ved sin højre hånd,
bad dig så styre og råde
dit rige i alle land.

5

Nu flyr jeg til din nåde
og giver mig i din hånd,
du måtte vel over mig råde,
jeg går i dit ledebånd;
den stund, jeg er her i live,
jeg trøster mig ved din pagt,
hos dit ord vil jeg blive,
til dig stander al min agt.

6

O Jesus, morgenstjerne,
mit lys, mit liv, min lyst,
jeg takker dig så gerne
for al din tugt og trøst!
Gør sjæl og legem så rene,
når jeg for dommen står,
som guld og ædele stene,
som solen så lys og klar!

7

O Jesus, du livsens Herre,
du hørte nu, hvad jeg bad.
Du stedse hos mig vil være,
så bliver mit hjerte glad;
og send mig englene dine,
når jeg bortsove skal,
frels mig fra Helvedes pine,
før mig til Himmerigs sal!

Dansk Mariavise 15. årh. Hans Thomissøn 1569.
P. A. Fenger 1857.
Del af samme salme som nr. 525.