Se salmens tekst:
638. O, kommer hid dog til Gud...
Vælg melodi:
 Tysk folkevise/Nürnberg 1...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Georg Grünwald
Hans Thomissøn
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Thomissøn, Hansf. 1. mar. 1532 i Hygum v. Ribe. F: sognepr. Thomas Knudsen. M: Anna. T. gik i skole i Ribe, og studerede teologi i Kbh. indtil han 1553 drog til Wittenberg som hovmester for to unge adelssønner. I Wittenberg tog han magistergrad, og blev 1557 rektor for latinskolen i Ribe. Dokumenter om hans bogindkøb er bevaret – bl.a. „…den danske Psalmebog vdi Pergament…“ Sammen med sin far begyndte T. et indsamlings-, oversættelses- og systematiseringsarbejde med salmer og salmemelodier. En latinsk tale i anledning af sørgefe­sten for Chr. III, personligt overrakt Kong Frederik II, udløste en kongelig anbefaling til universitetet i København, og i marts 1561 drog T. af, sammen med to af sine elever, Anders Sørensen Vedel og Peder Jensen Hegelund. Pinseaften blev T. udnævnt til sognepr. v. Frue Kirke og kort efter valgt til provst for Smø­rum og Sokkelund Herred. 16. nov. ~ Margrethe Lauridsdatter (d. 1562). 1563 ~ Magdalene Madsdatter. Det var tæt på, at T. var blevet biskop i Ribe 1569; kongen ønskede ham, men købstadspræsterne pegede på en anden. Han var også på tale som teologisk professor, men blev i provsteembedet til sin død 22. sep. 1573.

T.’s navn er især forbundet med Danmarks første officielle salmebog, som han redigerede og udgav i 1569: Den danske Psalmebog/ met mange Christe­lige Psalmer/ Ordentlig tilsammenset/ formeret og forbedret. Aff Hans Tho­missøn. Prentet i Kiøbenhaffn/ af Laurentz Benedicht. Cum gratia et Priuilegio Serenissimæ Regiæ Maiestatis – altså også en autoriseret salmebog med kongeligt privilegium. Omhyggeligt har T. anført hvilke salmer, han har oversat og bearbejdet, og hvilke han selv har digtet. Thomissøns salmebog betegnede et nyt trin i den lutherske salmesang i Danmark. Den skulle ikke blot forsyne menigheden med de nødvendigste salmer til gudstjenester og kirkelige handlinger, men omhyggelig tekstbearbejdelse og efterfølgende censur garanterede indholdets forsvarlighed i henseende til evangelisk-luthersk kristendom. Mariaviser og „de gamle Papistiske Sang“ blev „Corrigeret og rettede“, og salmerne systematiseret i overensstemmelse med kirkeåret, Bibelen og katekismen. Også melodistoffet blev fastlagt med trykte noder i bogen.

A  47, 322

B  64, 72, 96, 505, 525, 528, 638  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Modgang og håb

638

O, kommer hid dog til Guds Søn
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Tysk folkevise / Nürnberg 1534

1

O, kommer hid dog til Guds Søn,
som er os alle nær i løn,
o, lad til ham os ile!
Han kalder både dag og nat
på hver en vandrer træt og mat,
han giver sjælen hvile.

2

Han råber til hver synder træt:
Mit åg er godt, min byrde let,
jeg hjælper selv at bære!
O, kom dog, gammel! kom dog, ung!
At syndens byrde er for tung,
det må jer døden lære.

3

Er du i dag end hvid og rød,
måske er du i morgen død,
slet ingen lever længe;
al verdens pral og verdens pragt
et øjeblik kun står ved magt,
som blomst i grønne enge.

4

Her hjælper intet kongeblod
og ej det stolte ungdomsmod,
ej dåd og hæderskransen;
om nogen bød al verdens guld,
det frelser ingen mand af muld,
han må til dødningdansen.

5

O, I, som bære Herrens åg
så tit med suk, misunder dog
ej verden sine glæder!
Den ser kun blomster på sin vej,
men skønt den ser og tror det ej,
den på en afgrund træder.

6

Hvad er al verdens lyst og nød
mod nådens trøst og hvilen sød?
Det altid I betænke!
Alt, hvad ved ordets sendebud
os lovet har den gode Gud,
det vil han også skænke.

7

Er det ej mer, end nogen mand
begribe og udtyde kan
af glæde og af ære!
I livets land, i glædens hjem,
i Herrens ny Jerusalem,
o, der er godt at være!

Matt 11,28-30
Georg Grünwald 1530. Hans Thomissøn 1569.
N.F.S. Grundtvig omkr. 1837.