HØR melodien

Se salmens tekst:
637. Du, som mætted tusind mu...
Vælg melodi:
 Herrnhut omkring 1740
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johannes Johansen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Johansen, Johannesf. 4. mar. 1925 i Hørning v. Århus. F: vognmand Frederik Marius J. M: husmor og kogekone Ane Margrethe f. Pedersen. Efter studentereks. fra Århus Katedralskole 1944 læste J. teologi v. Århus Univ. hvor han blev kandidat i 1952, og straks efter fung. feltpræst i Haderslev. S.å. ~ Ellen Kathrine f. Fangel (d. 1997). 1953 blev han sognepr. i Søllinge og Hellerup på Fyn, og 1959 på Thurø. Fra 1956-57 studieoph. v. Union Theo­lo­gical Seminary, New York, USA. 1975 udn. til sognepr. v. Hel­singør Domk., provst f. Helsingør domprovsti og domprovst i Hel­singør stift. 1980 biskop f. Helsingør stift. Gennem en årrække var J. fast kirkelig medarb. v. Morgenavisen Jyllands-Posten, og bestyrelsesmedl. i Det Danske Salmebogsselskab. Efter sin afsked i 1995 bosat i Svendborg. Han døde i 2012.

J. er en af de mest sungne nyere danske salmedigtere. Hans salmer er optaget i stort set alle folkekirkelige sangudgivelser siden 1970 – salmebogstillæg, sangbøger, korværker og skolemusikalske udgivelser. E. Gaardsted-Jørgensen udgav 1995: ‘Biskop Johannes Johansens forfatterskab. Fra Aarhus Amts ­Tidende den 18. januar 1939 til Tillæg til Den Danske Salmebog den 28. februar 1994’ – en bibliografi, som rummer en udtømmende oversigt over J.’s skriftlige produktion i det nævnte tidsrum. Den omfatter 10 egne værker med digte, bønner, artikler, prædikener og taler, samt 44 udgivelser, der rummer salmer og bønner af J. De væsentligste egenpublikationer med salmer er: Thurø-rim og noget, der ikke rimer 1974, Rim om Gud og gule ærter 1975, Den grønne søndag 1977, Glæden springer af svøbet ud 1980, Som maj i bøgeskove 1983, Den første jul (gendigtninger af christmas carols) 1984, Ordet blev menneskets lys 1985, Stem mig med din egen hånd 1991. Hertil kommer samlingen: Min egen Salmebog 1996, med 291 salmer, heraf en del nybearbejdede.

A  87, 89, 98, 154, 245, 276, 364, 450, 478, 523, 588, 637, 706, 787

B  17, 725  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Forsagelse og kamp

637

Du, som mætted tusind munde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Herrens røst, som aldrig brister

1

Du, som mætted tusind munde,
du, der selv er livets brød,
du rev masken af den onde,
da du sulted og led nød.

2

Andre gav du liv og helse,
gik omkring og gjorde vel,
tænkte ej på egen frelse,
måtte gå til grunde selv.

3

Magt og mæthed, glans og ære!
Fristelsen har selv du mødt.
Du blev som Guds Søn den kære
selv en fattig og forstødt.

4

Når den søde stemme frister
os med brød og skuespil,
når gudsbarnet troen mister,
troen på, at Gud er til,

5

riv da masken af den onde,
driv ham selv ad Helved til.
Ellers går dit barn til grunde
midt i gøgl og mummespil.

6

Og når vi os selv besmykker,
sminker os i fromt bedrag,
riv al pynt og pral i stykker,
alt maskeret selvbedrag.

7

Pynte kan vi ej og lappe
gammel klædning med en klud.
Svøb omkring os lysets kappe,
morgengaven til din brud!

8

Ræk os lysets rene våben,
som afvæbner alt bedrag!
Alt vort værn er, som i dåben,
røsten om dit velbehag.

9

Du rev masken af den onde,
stødte ham i Helved ned.
Nøgne går vi selv til grunde.
Klæd os i din kærlighed!

Johannes Johansen 1983 og 1985.