Se salmens tekst:
636. Midt i alt det meningslø...
Vælg melodi:
 Harald Herresthal 1977
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Svein Ørnulf Ellingsen
Helge Severinsen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Severinsen, Helgef. 25. apr. 1930 i Finderup v. Viborg. F: sognepr. Tage S. (medl. af Midtjysk Salmekonvent. Farfar: Salme- liturgi- og kirkehi­storikeren Peder S.) M: Karen Kirsten f. Jørgensen. Student, Vi­borg Katedralsk. 1948. 1952 ~ Inger Margrethe Larsen. Teolo­gisk kandidateks. Århus Univ. 1955. Højskolelærer, Ry Høj­sko­le 1956-60. Lærer Goddard College, Vermont USA 1960-61. Forst. Antvorskov Højsk. 1963 (fra 1971 benævnt Skælskør Fol­ke­højsk.). Uddannelseskonsulent 1978. Sognepr. Tilst-Kasted v. Århus 1979, provst Århus nordre Provsti 1986. Afsk. 1996. Han døde i 2018.

S. har beskæftiget sig indgående med undervisningspolitik og -planlægning, bl.a. som director f. Unesco Seminar on Adult Education, fmd. Voksen­pæd. Center Vestsjæll. (1974-78), Det centrale Udd.råd (1982). og Selskabet f. Frem­tidsforskn. (1983-92). Han har udg. en række afh. og art. om undervisning og udd. planlægn.; en kantate v. 50-årsfesten for Det teologiske fakultet i Århus, samt sang- og salmesamlingerne Skarp Sovs 1995, Solsange 1998. I forb. m. udarbejdelsen af Den Danske Salmebog (2002) overs. S. en række fortrinsvis skandinaviske salmer.

 B  57, 172, 219, 259, 524, 636, 659  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Forsagelse og kamp

636

Midt i alt det meningsløse
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Harald Herresthal 1977

1

Midt i alt det meningsløse,
som vi møder her på jorden,
bliver hjertets skrig til bøn.
Gud, vi råber: Om du findes,
find os, red os, når vi synker
i vort eget tomhedsmørke.

2

Kom vort sprængte liv i møde!
Lad os i vor trængsel mærke:
Under alle dyb er du.
Lad os gribe dine løfter:
Ingen magt skal kunne skille
os fra kærlighedens almagt.

3

Skønt et ubesvaret »Hvorfor«
stadig dirrer i vort hjerte,
beder vi dig: Giv os tro,
tro på dig, som kæmper med os,
fyldt af kærlighed, i nærkamp
med det ondes magt i verden.

4

Om vi sejrer eller synker,
skal vort svage liv dog bæres
gennem liv og gennem død.
Gud, vi råber: Du, som findes,
find os, red os, lad din nærhed
blive lys i tvivlens mørke.

Svein Ellingsen 1978.
Helge Severinsen 1999.