Se salmens tekst:
634. Du ved det nok, mit hjert...
Vælg melodi:
 Melchior Vulpius 1609
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Kaj Harald Leininger Munk

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Munk, Kaj Harald Leininger(Petersen) f. 13. jan. 1898 i Maribo. F: garvemester Carl Immanuel Petersen (d. 1899) M: Mathilde f. Christensen (d. 1903). M. blev taget i pleje, og senere adopteret af husmand Peder Christian Sørensen M. og hustru Marie, f. Hansen i Opager.

Hjemmet var præget af Indre Mission, skolegangen af den grundtvigske lærer Wested. Litteraturen kom til ham med kapellan Oscar Geismar, som gav ham privatundervisning og hjalp ham til Maribo Realskole 1911. M. blev student fra Nykø­bing Falster latinskole 1917 og begyndte det teol. studium v. Kbh.s Univ. Han boede på Regensen og drev studenterlivet så vidt, at han fik inviteret Kong Chr. X til studentersammenkomst; kongen ville gerne; men det blev aflyst i sidste øjeblik. 1924 tog han teol. embedseksamen, og blev sognepr. i Vedersø nord f. Ringkøbing. 1929 ~ Elise [Lise] Marie Jørgensen fra Ve­der­sø.

Allerede i gymnasieårene skrev han sit første skuespil: ‘Pilatus’ opf. 1941. Da han var blevet præst kom de i hastig rækkefølge: 'Èn Idealist’ 1924 (om kong Herodes) som blev underkendt af anmelderne, da det blev opf. 1928, ‘Cant’ opf. 1931, ‘Ordet’ opf. 1932 (om opstandelsen), ‘I Brændingen’ udg. 1929 og opf. 1932 (om Georg Brandes), ‘De Udvalgte’ opf. 1933 (kong David), ‘Kærlighed’ opf. 1935 (om en præsts tvivl og kærlighed), ‘Sejren’ opf. 1937 (Mussolini), ‘Han sidder ved Smeltediglen’ opf. 1938 (om Hitler og jøderne), ‘Egelykke’ 1940 (om Grundtvig). Under besættelsen udsendte han ‘Niels Ebbesen’ 1942 opf. 1943 i Sverige (med klart sigte på den nationale krise og mod­standen mod tyskerne), ‘Før Cannae’ opf. 1945 (om fornuften kontra mag­ten). Uforfærdet talte han undertrykkelsen imod, og opildnede fædrelandskærlighed og moralsk modstand, og Nytårsdag 1944 afstod han fra at prædike, og revsede i kirken iført alm. overfrakke og højrødt halstørklæde dem i sognet, der for profit arbejdede for værnemagten med forsvarsbyggeriet mod de allierede, der jo skulle komme som befrierne. Tre dage efter afhentede en gruppe tyske gestapofolk M. og kørte til Hørbylunde, vest f. Sil­ke­borg, hvor de likviderede ham med tre nakkeskud. Et granitkors i vejens nordside markerer stedet. M. blev begravet ved Vedersø Kirke.

M’s forfatterskab omfatter udover skuespillene erindringsbøger, jagthi­storier, rejsebreve, prædikener og debatindlæg i aviserne også et par digtsamlinger, hvor mange digte er båret af bibelsk stof og kristelig appel. Det blev imidlertid to små vers fra et filmmanuskript, der gav M. navn af salmedigter.

A  634  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Forsagelse og kamp

634

Du ved det nok, mit hjerte
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Min død er mig til gode

1

Du ved det nok, mit hjerte,
du ved, at Gud er stor;
men stor er og hans fjende,
så tit du det erfór.

2

Velan! så får du kæmpe
og tro trods fald og brud,
at stor er vel Guds fjende,
men større er dog Gud.

Kaj Munk 1938.