Se salmens tekst:
63. I Jesu navn
Vælg melodi:
 Engelsk visemelodi omkring...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johan Friederichsen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Friederichsen, Johanf. 1603 i Flensborg. F: præst (diakon) v. St. Nicolai Kirke. M: Anna f. Baumeister. Efter latinskolen i Flensborg studerede han fra 1622 i København. Hjemvendt fra en udlandsrejse blev han 1629 rektor i Køge, og 1633 magister og hyldet som ‘poeta laureatus’. Derefter drog han udenlands i 5 år og blev flere steder udmærket for sin digtekunst. 1638 blev han rektor i Mal­mø og året efter i Roskilde, hvor han tillige var professor i ­ poesi ved det stedlige gymnasium. Her blev han ~ Maren Glob, og digtede i den anledning salmen „I Jesu Naffn skal all wor Gierning skee“. F. døde i Roskilde 9. april 1641.

A  63  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

63

I Jesu navn
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Engelsk visemelodi omkring 1600

1

I Jesu navn
skal al vor gerning ske,
om det skal komme os til nogen gavn
og ej endes med spot og ve.
Al den idræt,1
som begyndes i det,
fremgang og lykke får,
indtil den målet når,
den vor Gud til ære sker
og dernæst til os henser,
hvori al vores velfærd står.

2

I Jesu navn
vi prise ville Gud,
han selv vil give lykke til og gavn,
og det sker på hans eget bud;
han haver gjort
store ting ved sit ord
og med sin arm så stærk
højpriselige værk.
Thi bør vi til allen tid
Herren takke med stor flid;
hvo som frygter ham, dette vel mærk!

3

I Jesu navn
vi leve og vi dø,
om vi så leve, er det til vort gavn,
om vi dø, vil vort gavn og ske.
I Jesu navn,
ham til ære, os til gavn,
skal vi igen opstå
og i Guds rige gå,
og vi da med lyst og fryd
dér skal se Guds ansigt blid
og den evige ære få.

Johan Friderichsen 1639.

1 gerning