Se salmens tekst:
628. O Jesus, som er kommet at
Vælg melodi:
 Joseph Klug 1533
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Hermann Schrader
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Schrader, Johann Hermannf. 9. jan. 1684 i Hamburg. F: kleinsmed Hans S (d. 1685). M: Gertrud f. Prangen. Efter skolegang i Hamburg studerede S. fra 1703 teologi v. univ. i Rostock. 1709 kom han til København som huslærer, og indskrev sig 1712 v. Kbh.s univ. 1713 blev han lærer for Fr. IV’s datter, prinsesse Charlotte Amalie, og forblev i denne stilling til 1722, hvor han blev præst i Oldesloe. S.å. ~ Johanna Dorothea Roloff. 1728 blev S. pastor primarius og provst i Tønder. Her førte han pietismens tanker ud i livet, bl.a. oprettelsen af et særligt embede som ‘dansk og tredjepræst’ til betjening især af landsognets dansktalende menighed, hvor hovedlandsbyen var Emmerske n. f. Tønder. Første indehaver af det nye embede blev H. A. Brorson, og S. forestod en indsamling og opførelsen af et kombineret skole- og bedehus til brug for den nye præst. I Tønder fik S. genopført byens nedbrændte hospital og et vajsenhus med bogtrykkeri. Energisk, myndigt og uforfærdet varetog S. sit embede, og døde i Tønder 21. okt. 1737.

Ved siden af embedsforpligtelserne og den pietistisk motiverede foretagsomhed, blev S. forfatter til en række opbyggelsesbøger og en prædikensamling. 4 salmer af ham blev optaget i en tysk salmebog i København 1719. Hans varigste litterære indsats blev imidlertid: Vollständiges Gesang-Buch in einer Samm­lung Alter und Neuer geistreichen Lieder, der Gemeinde Gottes zu Ton­dern zur Beförderung der Andacht bey dem öffentlichen Gottes-Dienst und besondern Hauss-Ubung gewidmet trykt på det lokale trykkeri 1731. Den indeholdt 1157 salmer, samlet fra en række tyske, fortrinsvis pietistiske salmebøger, men også 22 originale af S. selv. Af denne samling oversatte Brorson mange, bl.a. 10 af Schraders.

S.’ tid ved det danske hof er hymnologisk interessant derved, at prinsessens guitarnodebog fra perioden 1698-1736 er bevaret, og en række salmemelodier heri er de eneste bevarede originalmelodier til visse af Brorsons salmer. At disse melodier er kommet Brorson for øre, kan kun skyldes Schraders mellemkomst.

A  19, 511, 577, 628

B  509  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Forsagelse og kamp

628

O Jesus, som er kommet at
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Vor Gud han er så fast en borg

1

O Jesus, som er kommet at
forstyrre Satans rige,
hjælp, at vi aldrig dag og nat
fra ordets veje vige,
og gør os alle fri
fra Satans tyranni,
vær hos os, hvor vi går,
stå med os, når vi slår,
og lad os altid vinde!

Johann Hermann Schrader 1731.
Hans Adolph Brorson 1739.
Bearbejdet 1885.