Se salmens tekst:
626. O du store sejervinder
Vælg melodi:
 Herrnhut omkring 1740
 Freylinghausen 1704
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Gottfried Arnold
Heinrich Ferdinand Emil Claussen
Hans Schlaikier Prahl
Severin Widding

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Prahl, Hans Schlaikierf. 30. mar. 1845 i Østerløgum. F: sognepr. Hans Peter P. M: Botilla Cæcilia f. Schlaikier. Da faderen, der var tysksindet, i 1850 blev afsat som præst og provst i Haderslev provsti af de danske myndigheder, fl. fam. t. Wetzlar v. Giessen (men vendte tilbage efter 1864 og blev igen præst og provst i gl. Ha­derslev). P. kom på den måde til at gå i tysk skole, og på univ. i Halle, Berlin og Kiel, tog embedseks. 1872 og blev præst, først i Altona, siden i Mjolden og fra 1876 i Møgeltønder. 1880 ~ Göncke Helene Lorenzen. 1890 fl. P. til Als som sognepr. i Egen, 1893-1919 sognepr. i Gl. Haderslev. P. blev lic.theol. 1896 i Kiel, og udn. æresdoktor i teologi 1917 mens han var direktør for præsteseminariet i Haderslev. Stadig tysksindet tog han afsked pga. genforeningen, men blev pr. for det tyske mindretal i Haderslev indtil 1926. Dagen efter sit guldbryllup, hvor en datter samtidig havde sølvbryllup og et barnebarn bryllup, døde P. 1. sept. 1930.

P. blev medl. af den kommission som udarbejdede Evangelisk-luthersk Psalmebog for de dansktalende Menigheder i Nordslesvig 1889, og var medudgiver af en tysk liturgibog 1892 (dansk bearb. 1894). Sammen med organisten C. Heinebuch i Flensborg udgav P. en koralbog (1895) med 268 melodier, der i nogen måde foregreb Laubs reformarbejde.

B  337, 483, 626  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Forsagelse og kamp

626

O du store sejervinder
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Herrnhut omkring 1740
Op, min sjæl, thi sol er oppe

1

O du store sejervinder,
du, som er os altid nær,
du, hos hvem vi Himlen finder
midt i spot og trængsel her,
øv fremdeles dine domme
mod vort onde Adams-sind,
at af fængslet vi kan komme
til den rette frihed ind!

2

Du skal, som din Fader ville,
selv fuldende dette værk,
thi som kraftens rige kilde
ene du er dertil stærk;
ingen du af dem vil savne,
som han her har givet dig,
men dem alle vil du favne
og husvale mildelig.

3

Ja, du er vor tros fuldender,
sejren i din sejr vi får,
thi vi står i dine hænder,
og dit hjerte for os slår;
lad så verden kun foragte
os udi vor pilgrimsstand,
under korsets trængsel tragte
altid vi mod hjemmets land.

4

Vi er i forventnings smerte
med din skabning indtil nu,
sukker, råber af vort hjerte:
Fri os, frels os, Jesus, du!
Frygt for mennesker forsvinde,
frels fra verdens kløgt vor ånd,
angst for spot du overvinde,
bryd blødagtighedens bånd!

5

Kongers konge, styr dit rige!
Høvding, før dit folk til strid,
og lad trældoms-natten vige
for din sejers morgentid!
Ånden fri af Satans fængsel
ved dit dyrebare blod!
Gør en ende på vor trængsel,
thi du er jo ejegod!

6

Hør, i troens hårde krige
råber vi med gråd på kind:
Af din friheds Himmel-stige
vis os kun de første trin!
Du vil ej dit værk forsømme,
hjælp kun os at holde stand,
til vi skuer, som i drømme,
herlighedens frie land!

Gottfried Arnold 1698. Dansk 1740.
Emil Claussen. og H.S. Prahl 1889.
Severin Widding 1912. Bearbejdet 1951.