Se salmens tekst:
626. O du store sejervinder
Vælg melodi:
 Herrnhut omkring 1740
 Freylinghausen 1704
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Gottfried Arnold
Heinrich Ferdinand Emil Claussen
Hans Schlaikier Prahl
Severin Widding

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Arnold, Gottfriedf. 5. sep. 1666 i Annaberg i Sachsen. F: lærer Gottfried A. M: Maria f. Lahl. Student 1685, læste teologi v. univ. i Wittenberg. Magister 1686, men ønskede ikke noget kirkeligt embede. 1689 blev han hovmester i Dresden, og blev på­virket af pietismens grundlægger Ph. J. Spener. Hans omvendelsesiver førte til afsked, og ny ansættelse i Quedlinburg, hvor han udgav to kirkehistoriske fremstillinger, hvis emnevalg var stærkt præget af pietismens higen mod den oprindelige kristendom: Das erste Martyrthums 1695, og: Die erste Liebe 1696. På denne baggrund blev han kaldet til professor i kirkehistorie ved universitetet i Giessen; men nedlagde sit embede året efter af lede ved de akademiske kredse. Han vendte tilbage til Quedlinburg og fuldendte sit hovedværk: Unparteiische Kirchen- und Ketzer-Historie 1699-1700.

Selv var A. dog ikke upartisk. Han idealiserede den ældste kristendom, og ka­rakteriserede den etablerede kirkelighed siden Konstantin d. Store som forfald. Kætterierne var nok frafald, men positive, fordi de betegnede forsøg på at genfinde den oprindelige kristne fromhed. Bogen skabte voldsomt røre i samtiden. A.’s mistillid til kirkelighed førte ham videre til ‘englebrødrene’, tilhængerne af Jacob Böhmes mystik og teosofi. Uroen omkring A. nåede nye højder, da han 1700 udgav: Das Geheimniss der göttlichen Sophia – om den himmelske visdom, som kun kunne nås ved at forsage det borgerlige liv, det seksuelle, kirkens sakramenter m.m. Året efter faldt han brat til ro ved at gifte sig – endda ved kirkelig vielse – med Anna Maria Sprögel. Modstanderne hånede, englebrødrene udstødte ham, men til gengæld kaldtes han til hofpræst i Allstadt i Sachsen. 1704 blev han præst og kirkeinspektor i Weben i Bran­denburg og historiograf for kongen, Friedrich I. I 1707 flyttede han sidste gang, da han overtog embedet som præst og kirkeinspektor i Perleberg. De følgende år, frem til hans død 30. maj 1714 udgav han historiske skrifter, bønnebøger, prædiken- og salmesamlinger. 

A  626  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Forsagelse og kamp

626

O du store sejervinder
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Herrnhut omkring 1740
Op, min sjæl, thi sol er oppe

1

O du store sejervinder,
du, som er os altid nær,
du, hos hvem vi Himlen finder
midt i spot og trængsel her,
øv fremdeles dine domme
mod vort onde Adams-sind,
at af fængslet vi kan komme
til den rette frihed ind!

2

Du skal, som din Fader ville,
selv fuldende dette værk,
thi som kraftens rige kilde
ene du er dertil stærk;
ingen du af dem vil savne,
som han her har givet dig,
men dem alle vil du favne
og husvale mildelig.

3

Ja, du er vor tros fuldender,
sejren i din sejr vi får,
thi vi står i dine hænder,
og dit hjerte for os slår;
lad så verden kun foragte
os udi vor pilgrimsstand,
under korsets trængsel tragte
altid vi mod hjemmets land.

4

Vi er i forventnings smerte
med din skabning indtil nu,
sukker, råber af vort hjerte:
Fri os, frels os, Jesus, du!
Frygt for mennesker forsvinde,
frels fra verdens kløgt vor ånd,
angst for spot du overvinde,
bryd blødagtighedens bånd!

5

Kongers konge, styr dit rige!
Høvding, før dit folk til strid,
og lad trældoms-natten vige
for din sejers morgentid!
Ånden fri af Satans fængsel
ved dit dyrebare blod!
Gør en ende på vor trængsel,
thi du er jo ejegod!

6

Hør, i troens hårde krige
råber vi med gråd på kind:
Af din friheds Himmel-stige
vis os kun de første trin!
Du vil ej dit værk forsømme,
hjælp kun os at holde stand,
til vi skuer, som i drømme,
herlighedens frie land!

Gottfried Arnold 1698. Dansk 1740.
Emil Claussen. og H.S. Prahl 1889.
Severin Widding 1912. Bearbejdet 1951.