00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Justus Falckner
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Falckner, Justusf. 22. novbr. 1672 i Langenreinsdorf v. Zwickau i Sachsen. F: sognepr. Daniel F. Teol. student i Halle fra 1693. Drog med broderen Daniel til Amerika med hollandsk fuldmagt til at sælge jord i Pennsylvania, bl.a. til svenske nybyggere, og blev der ordineret til luthersk præst i den svenske kirke i Wicacoa. Det var den første lutherske præsteordination i Amerika. F. blev først præst for hol­landske kolonister, siden for de lutherske menigheder i New York og Alba­ny. Han døde der i 1723.

Allerede som student i Halle skrev F. salmen „Auf! ihr christen, Christi Glieder!“ Siden udgav han i New York 1708 en hollandsksroget katekismus Grondlycke Onderricht, hvori tre salmer var oversat fra tysk.

A  625  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Forsagelse og kamp

625

Op, I kristne, ruster eder
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Joachim Neander 1680
Tysk visemelodi omkring 1800

1

Op, I kristne, ruster eder!
Kristi lemmer, ud på vagt!
Satan sig til strid bereder
og vil bruge al sin magt.
Op, enhver!
Drager sværd!
Fjenden trodser Herrens hær.

2

Følger eders fyrste efter,
stoler på hans stærke arm!
Satan bruger alle kræfter,
fører hid sin hele svarm,1
for os går,
med os står
den, som alle ting formår.

3

Kristi blodbestænkte fane
fører frisk i striden ind,
og den daglig kæmpevane
giver kraft i sjæl og sind;
hvert et sår
gør dig hård,
at du altid sejren får.

4

Dette haver sandt befundet
alle helgens kække mod,
som har kæmpet og har vundet,
styrkede i Lammets blod;
skulle vi
da gå fri,
alle kristnes kamp forbi?

5

Mangen vel har trang i livet
og dog ingen frihed får;
hvo sig Gud ej helt har givet,
stille hen i angest går.
Kød og blod
under fod!
så får kæmpen lyst og mod.

6

Op, ved Jesu blod at vinde!
Sejren bliver vis og stor.
For vor pande vil vi binde
vidnesbyrdets faste ord;
lad det gå,
som det må,
ordet evig skal bestå!

7

Er vort liv i Gud forborgen,2
synes det som visnet hen,
på den sidste blide morgen
skal det klare op igen;
strid og sår
da forgår,
sejren aldrig ende får.

8

Da skal Kristi hær optræde,
for hans trone stille sig,
bære livets krans og klæde
med så stort et sejersskrig;
tænk engang,
hvilken sang,
himmelsød og eviglang!

Justus Falckner 1695.
Hans Adolph Brorson 1735.

1 sværm

2 skjult