HØR melodien

Se salmens tekst:
62. Jesus - det eneste
Vælg melodi:
 Caroline Volla Sørlie omk...
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Ole Theodor Moe

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Moe, Ole Theodorf. 2. maj 1863 på gården Kirkemoe i Åmot, Norge, som han si­den tog navn efter. F: bagermester Carl Olsen. M: Birthe Sofie Thorkildsdatter f. Hønstvedt. Efter en uregelmæssig skolegang i bl.a. Eidsvold, og privatforberedelse fik M. studentereks. 1888. Han læste teologi, og blev kandidat 1893, hvorefter han underviste på flere skoler i Kristiania (nu: Oslo) og i Bærum middelskole, Sandviken. En tid var M. landsemissær for Det norske Diakonhjem. Fra 1897 blev han pers. kapellan i Ålesund, hvorefter han varetog flere embeder som konst. sognepræst eller kapellan og skoleinspektør. 1899 ~ Sofie Amalie Gilhuus. 1900-01 var han konst. sognepr. i Førde, og 1902-07 præst i Indre Mission og Havne­mis­sionen i Kristiania. I denne periode tog M. (1906) initiativ til opr. af Blå Kors i Norge. 1907 blev M. sognepr. i Rødenes. 1915 sognepr. i Aremark i Østfold. I 1919 blev M. ramt af et slagtilfælde, som delvis lammede ham. Han måtte tage sin afsked, og fl. t. Oslo. M. døde 18. sep. 1923.

M. fik 1915 et offentligt stipendium til at studere ældre norsk salmedigtning, og beskæftigede sig gennem hele sin præstetid med salmer og sange. Hans salmearbejde bestod først og fremmest i oversættelser af latinske hymner og engelske salmer. Han udgav en religiøs digtsamling: Hvile paa veien 1907, og redigerede sanghefter for Luthersk Bogmission. Han offentliggjorde flere salmehistoriske undersøgelser, bl.a. i Luthersk Kirketidende 1918 nr. 8, og udgav en lille monografi om salmedigteren og salmebogsredaktøren M. B. Landstad i 1920. Efter hans død udgav hans enke en antologi af hans digtning og oversættelser: Salmer og sange 1923.

A  62  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

62

Jesus - det eneste
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Caroline V. Sørlie omkring 1910

1

Jesus - det eneste,
helligste, reneste
navn, som af menneskelæber er sagt.
Fylde af herlighed,
fylde af kærlighed,
fylde af nåde, af sandhed og magt.

2

Modgangen møder mig,
aldrig du støder mig
bort fra din hellige, mægtige favn.
Mennesker glemmer mig!
Herre, du gemmer mig
fast ved dit hjerte og nævner mit navn.

3

Herre, du høre mig,
Herre, du føre mig,
hvordan og hvorhen det tjener mig bedst!
Giv mig at bøje mig,
giv mig at føje mig
efter din vilje, mens her jeg er gæst!

4

Du er den eneste,
helligste, reneste;
giv mig dit rene og hellige sind!
Fri mig fra farerne,
frels mig fra snarerne,
tag mig til sidst i din herlighed ind!

Ole Theodor Moe 1904.