Se salmens tekst:
611. Så tag mig da ved hånde...
Vælg melodi:
 Friedrich Silcher 1842
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Julie Hausmann
Heinrich Ferdinand Emil Claussen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Claussen, Heinrich Ferdinand Emilf. 18. sep. 1832 i Tønder. F: vajsenhus- og seminarielærer Hans C. M: Mette Marie Schmidt. 1856 blev han student fra Haderslev og kom til København, hvor han fik plads på Regen­sen. 1862 teologisk kandidat, hvorefter han drog på en stipendierejse. 1865 sognepræst i Dybbøl, hvor han fik hele sin embedsgerning. 1874 ~ Karen Marie f. Olsen. Død 11. marts 1902 i Dybbøl Præstegård.

Fra 1876 redigerede C. Kirkeligt Søndagsblad og var tillige fmd. for Nordslesvigs evangelisk-lutherske Missions-For­ening. Til foreningens fester og møder udgav C. samme år sang­ bogen „Missions­harpen“ hvori en del salmer efter alt at dømme er oversat af ham selv. 1885 blev han medlem af den kommission, der udarbejdede Evangelisk-luthersk Psalmebog for de dansktalende Menigheder i Slesvig (1889), hvori tre af hans salmeoversættelser blev optaget.

B  611, 626  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

611

Så tag mig da ved hånden
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Friedrich Silcher 1842

1

Så tag mig da ved hånden,
og led du mig,
til jeg opgiver ånden
og dør i dig!
Jeg kan ej vandre ene,
ej noget sted,
det båder mig alene,
når du går med.

2

Indhyl mit svage hjerte
i nådens flig,
i glæde som i smerte
drag det til dig!
Lad til dit hjerte ile
dit barn i hast,
og giv mig der at hvile
i troen fast!

3

Om tit jeg ej fornemmer
dig i din magt,
så ved jeg dog, du fremmer
din nådepagt.
Så tag mig da ved hånden,
og led du mig,
til jeg opgiver ånden
og dør i dig!

Matt 8,19
Julie Hausmann 1862.
Emil Claussen 1876.