Se salmens tekst:
611. Så tag mig da ved hånde...
Vælg melodi:
 Friedrich Silcher 1842
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Julie Hausmann
Heinrich Ferdinand Emil Claussen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Hausmann, Julief. 1825 i Riga, men familien flyttede til Mitau, hvor faderen blev gymnasielærer. I åre­ne 1843-57 var hun privatlærerinde flere steder i tysktalende, russi­ske østersøprovinser, men svagelighed fratog hende ofte arbejdsevnen. Efter mo­de­rens død 1856 og til faderens i 1864 boede hun igen i Riga som husholderske for ham, derefter hos en søster, der var organist i den engelske kirke i Biarritz i Sydfrankrig. 1870 kom hun til Skt. Petersborg, hvor en ældre søster var skolebestyrer og drev en tilhørende kostafdeling. Sine sidste år tilbragte hun i Wös­sö i Estland, hvor hun døde ugift i aug. 1901.

H. udgav andagtsbogen Hausbrot; men ikke sine digte, der dog i afskrift nåede præsten Gustav Knak ved Betlehemskirken i Berlin. Han fik lov at udgive dem anonymt i en samling, der solgtes til fordel for sygehuset Bethesda i Berlin og børnehjemmet af samme navn i Hong Kong: Maiblumen, Lieder einer Stillen im Lande, dargereicht von G. Knak – 1. bd. 1862, fulgt af yderligere tre frem til 1879. I første bind fremkom salmen „So nimm den meine Hände“, der på kort tid blev oversat til en række sprog.

A  611  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

611

Så tag mig da ved hånden
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Friedrich Silcher 1842

1

Så tag mig da ved hånden,
og led du mig,
til jeg opgiver ånden
og dør i dig!
Jeg kan ej vandre ene,
ej noget sted,
det båder mig alene,
når du går med.

2

Indhyl mit svage hjerte
i nådens flig,
i glæde som i smerte
drag det til dig!
Lad til dit hjerte ile
dit barn i hast,
og giv mig der at hvile
i troen fast!

3

Om tit jeg ej fornemmer
dig i din magt,
så ved jeg dog, du fremmer
din nådepagt.
Så tag mig da ved hånden,
og led du mig,
til jeg opgiver ånden
og dør i dig!

Matt 8,19
Julie Hausmann 1862.
Emil Claussen 1876.