Se salmens tekst:
610. Bliv hos mig, kære Herre...
Vælg melodi:
 Strassburg 1525
 Joseph Klug 1533
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Herman Andreas Timm

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Timm, Herman Andreasf. 28. okt. 1800 i København. F: smedemester Peter Johan T. M: Anna Margrethe f. Helmerschow (d. 1802). Fra Metropolitan­skolen kom T. 1820 på univ. hvor han tog teologisk embeds­eks. 1826. S.å. blev han kateket v. Trinitatis Kirke. Fra studentertiden var T. berørt af det grundtvigske miljø, og engagerede sig bl.a. i Det danske Missionsselskab. 1835 blev T. sognepr. i St. Magleby på Amager, med tiden særdeles søgt og afholdt. Han levede ugift til sin død, 4. nov. 1866.

T.’s salmer bærer ikke spor af nogen påvirkning fra Grundt­vig. Snarere er det Oehlenschlägers romantik, og rationalismens følte stemninger, der kendetegner hans salmedigtning. I 1839 udkom tre samlinger: Søn- og Festdags-Psalmer, Passions Psalmer og Blandede Psalmer, m. i alt 100 numre. 1843: Aftensangs-Psalmer, m. 71 salmer over epistlerne, tillige 20 passionssalmer og 31 blandede, samt 12 oversættelser – i alt 144 salmer. 1845 udkom: Huus-Psalmer, m. 30 salmer til kirkeåret, 14 til fødsel og dåb, kon­firmation, altergang og bryllup, og så 93 „Hverdagslivets Psalmer“ med en salme i enhver nød, alder og livstilskikkelse. Psalmer til Bibellæsning 1851 er en gennemgang af hele Matthæusevangeliet i 94 salmer. Christelige Sange 1852 rummer 121 salmer til den enkeltes opbyggelse, og blev den sidste salmesamling T. fik trykt. På Det Kgl. Bibliotek opbevares manuskriptet til endnu en samling m. titlen: ‘Livet og hjemmet i Gud’. T. skrev i alt 648 salmer. Hans sidste udgivelse blev nogle bibelske digte: ‘Joseph og hans Fædre’ 1859.

A  50, 596, 610  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

610

Bliv hos mig, kære Herre Krist
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Et trofast hjerte, Herre min
Hvad kan os komme til for nød

1

Bliv hos mig, kære Herre Krist!
Jeg ellers går i blinde,
ser ej den vej, hvorpå jeg hist
skal nådens hjemstavn finde.
Bliv hos mig, o du verdens lys!
Fjern nattens mulm og nattens gys
fra dette svage hjerte!

2

Bliv hos mig, kære Herre Krist!
Jeg mættes ingenlunde,
når ikke du, som mætted hist
i ørknen mange munde,
mig række vil det livsens brød,
som er dig selv, du frelser sød,
fra Himlen til os kommen.

3

Bliv hos mig, kære Herre Krist,
at jeg kan frugter bære!
Du er min rod, jeg er din kvist
og kan dig ej undvære;
du vintræ i Guds urtegård,
fra dig jeg saft og styrke får,
kan uden dig ej trives.

4

Bliv hos mig, kære Herre Krist!
Blandt verdens tusind farer
jeg finder aldrig ro og rist,
når du mig ej bevarer,
når du ej med din hyrdestav,
o gode hyrde, til min grav
mig skærme vil og lede.

5

Bliv hos mig, kære Herre Krist!
Når det mod natten stunder,
er du hos mig, da ved jeg vist,
at sødelig jeg blunder;
bliv hos mig til min sidste stund,
og sig til mig i dødens blund:
Jeg dig til Himlen fører!

Luk 24,29
H.A. Timm 1834.