Se salmens tekst:
607. Jesus Krist, du overvandt
Vælg melodi:
 J. A. P. Schulz 1793
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Frederik Plum

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Plum, Frederikf. 12. okt. 1760 i Korsør. F: residerende kapellan, senere sognepr. Claus Clausen P. M: Amalie f. Rhon. P. blev student fra Odense Latinskole 1778, og studerede derefter både teologi og østerlandske sprog, og tog først teol. embedseks. 1788. Han  blev straks præst v. Københavns civile Arresthus, tog filosofisk dok­torgrad 1790, og blev sognepr. i Korsør året efter. 1792 ~ Maria Sophia Hviid, f. Munk, og s.å. tog han teologisk dok­torgrad i Göttingen, og fik den efter ansøgning ligestillet med en dansk 1794, hvor han blev provst i Slagelse Herred. 1796 fl. P. t. Skt. Mikkels Kirke i Slagelse, men 1802 blev han sognepr. v. Frue Kirke og stiftsprovst i Kbh. Fra 1809 var han meddirektør for Pastoralsem. og 1811 blev han biskop i Odense; der døde han 18. jan. 1834.

P. var rationalist, og stod stejlt overfor Grundtvig og de beg. ydremissions­ tanker. I stedet var han optaget af skolevæsenet, videnskaberne og litteraturen. Han havde udgivet nogen poesi og en universitetskantate, da Biskop Balle i 1790erne opfordrede ham til at indsende salmer til den kommende nye salmebog – Evangelisk-kristelig Psalmebog 1798. Hvor mange af de o. 90 salmer i denne, man ikke har kunnet identificere forfatteren til, som P. kan have skrevet, kan der kun gisnes om. To gik imidlertid videre til Roskilde Konvents Salmebog 1855, og der blev han anført i forfatteregistret.

A  607  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

607

Jesus Krist, du overvandt
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: J.A.P. Schulz 1793

1

Jesus Krist, du overvandt!
Dig ej mere graven ejer,
og vi alle ved din sejer
liv og evig frelse fandt.

2

Du opstod! O, lad os ej
hjertet fast til jorden binde!
Lad hos dig os styrke finde
til at gå vor Himmel-vej.

3

Giv os kraft at følge dig,
styrk vor fod, når den vil glide!
Kæmp med os, når vi skal stride,
gør os døden sejerrig!

Frederik Plum (?) 1793.