Se salmens tekst:
606. Kommer, hvo vil visdom l...
Vælg melodi:
 Johann Schop 1642
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Anastasius Freylinghausen
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Freylinghausen, Johann Anastasiusf. 2. dec. 1670 i Gandersheim, Wolfenbüttel. F: købmand og borgmester Dietrich F. M: Catharine Elisabethe f. Pölin. Som ung gymnasieelev boede han hos sin morfar, som lod ham læse meget i Bibelen og lære mange salmer udenad. Fra 1689 begyndte han at studere i Jena, men rejste 1691 til Erfurt, inspireret af røret omkring Francke, der på det tidspunkt var sognepræst der. Han fulgte Francke til Halle, og afsluttede sine teologiske studier ved byens nye universitetet.

En kort tid var han prædikant i sin fødeby, men kunne ikke få embede på grund af myndighedernes modstand mod pietismen. 1695 kaldte Francke ham tilbage til Halle som hjælpepræst ved kirken i forstaden Glaucha. Denne beskedne stilling varetog han ulønet gennem tyve år, indtil han i 1715 overtog Franckes embede ved kirken, og 44 år gammel ~ Franckes dat­ter Johanna Anastasia (som var hans gudbarn, opkaldt efter ham selv). De fik tre børn.

1723 blev F. konrektor ved Vajsenhuset og Seminariet i Halle, og efter svigerfaderens død 1727 medlem af direktoriet for de øvrige stiftelser samt sognepræst ved St. Ulrichskirche. Han døde efter gentagen sygdom 12. febr. 1739.

Freylinghausens salmehistoriske betydning er især knyttet til den dobbeltsalmebog han udgav. 1. del: Geistreiches Gesangbuch, den Kern alter und neuer Lieder, wie auch die Noten der unbekannten Melodeyen in sich haltend, Halle 1704, indeholdt 641 salmer + et tillæg på 42. Året efter kom et nyt oplag, hvori var tilføjet en „Zugabe“ på yderligere 75 salmer – i alt 758. 2. del: Neues geistreiches Gesangbuch, auserlesene, sa alte als neue, geistliche und liebliche Lieder nebst den Noten der unnbekannten Melodeyen in sich haltend Halle 1714, som med 751 + 47 + 17 rummede i alt 815 salmer. 1. del rummede det primære pietistiske salmestof med mange nyskrevne tekster, 2. del salmer, som ikke var med i den første eller var vanskelige at finde. Som det fremgår af titlerne har F. tillige samlet og redigeret melodistoffet, hvilket indebar, at han selv indimellem har komponeret en manglende melodi. 22 melodier og 44 salmer er hans egne. 1718 udkom et uddrag af dobbeltsamlingen, bestemt for kirken i Glaucha, 1741 en ny, samlet udgave med i alt 1581 salmer.

Ægidius, Enewald Ewald og frem for alle Brorson har oversat F.’s salmer til dansk.

A  76, 601, 606  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

606

Kommer, hvo vil visdom lære
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Nu velan, vær frisk til mode

1

Kommer, hvo vil visdom lære!
Kommer hid i hobetal!
Rette, vise folk at være
er den del, der læres skal;
hver vil have navn derfor,
få kun finde visdoms spor,
og just de, som visdom finde,
ses af andre an for blinde.

2

Vise ere de, som trænge
sig i Jesu vunder ind,
sig ved ham i troen hænge
med et helt hengivent sind,
verdens visdom kaste bort,
og hvad verden agter stort,
rette alle deres sinde
kun til Jesus ret at vinde.

3

Vise ere de, som bede
stedse om Guds Ånd at få
og af ham sig lade lede
på den rette vej at gå;
hvo af hannem føres ej,
vandrer på den brede vej,
skønt han ved om nådens rige
mange store ting at sige.

4

Vise er de, som sig spejle
i Guds ord ved hvert et trin,
at de ikke skulle fejle
i at skille kraft fra skin.
Hvo vil den bedrage let,
som vil følge ordet ret?
Ordet sviger ingenlunde,
står, når alting går til grunde.

5

Vise er de, som sig skamme
aldrig ved vor Jesu spot,
gladere hans kors annamme
end det bedste herreslot;
Kristi kors har Herre-magt,
lyser med en Himmel-pragt;
hvo til visdom sig vil skynde,
skal ved Kristi kors begynde.

6

Gud, hvis visdom ej indspændes
i al verdens snævre egn,
lad dog klarlig hos mig kendes
disse visdoms rette tegn!
Fader, hør mig! hør, Guds Søn!
hør, o Helligånd, min bøn,
at jeg dog må her på jorden
findes i de vises orden!

Johann Anastasius Freylinghausen 1714.
Hans Adolph Brorson 1734.