HØR melodien

Se salmens tekst:
604. Det koster mer, end man f...
Vælg melodi:
 Peter Sohr 1668
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Jacob Rambach
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Rambach, Johann Jacobf. 24. feb. 1693 i Halle. F: snedker Johan Jacob R. M: Dorothea f. Lauterborn. Hjemmet var pietistisk vakt, og R. kom i latinskole med sigte på en mulig præsteudd. Strengt taget var der ikke råd til skolegang, og R. forlod skolen som 14-årig og gik i lære som snedker, men en arbejdsulykke invaliderede ham så meget, at han vendte tilbage til studierne. 1712 blev R. student og blev 1715 taget som medhjælp v. J. H. Michaelis’ udgivelse af Bibelen på hebraisk, 1720 blev han magister fra univ. i Jena, og 1723 efterfulgte han Herrnschmidt som adjunkt v. univ. i Halle, hvor han 1724 ~ Johanna Elisabeth Lange (d. 1730), og to år senere blev ordinær professor. 1727 overtog R. Franckes professorat i teologi, og forelæste ofte for flere end 400 studenter ad gangen. 1730 ~ Anna Elisabeth Büttner; og året efter tilbød man ham embedet som hofpræst og professor i København, men samtidig ønskede man ham som superintendent og professor i Giessen, og det valgte han. I Giessen blev han tillige direktør f. Det fyrstelige Pædagogium. R.’s akademiske produktion og karriere var under fortsat udvikling, da han døde af en febersygdom 19. april 1735.

R. indtog ved sin død en fremtrædende stilling som prædikant, forsker og forfatter. I egenskab af superintendent i Hessen udgav han: Neu eingerichtetes Hessen-Darmstädtiges Kirchen-Gesangbuch 1733 med 500 salmer, dog ingen af hans egne. To år senere kom: Geistreiches Haus-Gesangbuch (1735) m. 700 salmer, heriblandt 110 af R.’s egne. Han udgav et selvstændigt poetisk forfatterskab, bl.a.: Joh. Jak. Rambachs geistliche Poesien in zwei Theilen 1720, med kantater til alle søn- og festdage, madrigaler, sonetter og salmer. Joh. Jak. Rambachs poetische Fest-Gedanken von den höchsten wohlthaten Gottes 1723, der kom i tre stadig forøgede oplag (1727, 1729) m. i alt 59 salmer foruden digte og kantater. 1734 udgav han: Erbauliche Handbüchlein für Kinder som indbefattede en børnesalmebog m. 7 af R.’s egne. Efter R.’s død udkom 1740 en samlet udgivelse af alle salmer fra de nævnte bøger, samt 11 ikke tidligere trykte, og i 1750 udgav en tidligere professorkollega yderligere 18 af R.’s salmer.

A  159, 604  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

604

Det koster mer, end man fra først betænker
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Peter Sohr 1668

1

Det koster mer, end man fra først betænker,
at være tro i det, som Gud os skænker,
i kærlighedens første kraft at stå,
til man os ser fra kampens plads at gå.

2

Hvor ofte må man sig for Himlen skamme,
når man ej mer kan se den første flamme
og overtydes grant ved Åndens tugt,
at meget af den første brand er slukt.

3

Så går det, når man fra sin vagt vil træde
og vender sind og hu til verdens glæde,
da bliver snart forfalsket mer og mer
det rene sind, hvorefter Jesus ser.

4

Snart lunkenhed sig søger ind at snige,
den trætte fod vil ud af vejen vige,
den synes hård, en anden vej man sig
da vælger til at vandre magelig.

5

O Jesus, du som stedse tro er blevet,
hvem kærlighed til død og grav har drevet,
giv mig den kraft, at jeg til gravens muld
må være dig af hjertet tro og huld!

6

Når jeg er svag, og mig så meget hindrer,
så lad mig se, hvor kronen hisset tindrer,
som mig engang din egen hånd skal fly!
Så får jeg kraft og mod og lyst på ny.

Johann Jacob Rambach 1729.
Hans Adolph Brorson 1735.