Se salmens tekst:
596. Kender du den livsens kil...
Vælg melodi:
 A. P. Berggreen 1841
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Herman Andreas Timm

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Timm, Herman Andreasf. 28. okt. 1800 i København. F: smedemester Peter Johan T. M: Anna Margrethe f. Helmerschow (d. 1802). Fra Metropolitan­skolen kom T. 1820 på univ. hvor han tog teologisk embeds­eks. 1826. S.å. blev han kateket v. Trinitatis Kirke. Fra studentertiden var T. berørt af det grundtvigske miljø, og engagerede sig bl.a. i Det danske Missionsselskab. 1835 blev T. sognepr. i St. Magleby på Amager, med tiden særdeles søgt og afholdt. Han levede ugift til sin død, 4. nov. 1866.

T.’s salmer bærer ikke spor af nogen påvirkning fra Grundt­vig. Snarere er det Oehlenschlägers romantik, og rationalismens følte stemninger, der kendetegner hans salmedigtning. I 1839 udkom tre samlinger: Søn- og Festdags-Psalmer, Passions Psalmer og Blandede Psalmer, m. i alt 100 numre. 1843: Aftensangs-Psalmer, m. 71 salmer over epistlerne, tillige 20 passionssalmer og 31 blandede, samt 12 oversættelser – i alt 144 salmer. 1845 udkom: Huus-Psalmer, m. 30 salmer til kirkeåret, 14 til fødsel og dåb, kon­firmation, altergang og bryllup, og så 93 „Hverdagslivets Psalmer“ med en salme i enhver nød, alder og livstilskikkelse. Psalmer til Bibellæsning 1851 er en gennemgang af hele Matthæusevangeliet i 94 salmer. Christelige Sange 1852 rummer 121 salmer til den enkeltes opbyggelse, og blev den sidste salmesamling T. fik trykt. På Det Kgl. Bibliotek opbevares manuskriptet til endnu en samling m. titlen: ‘Livet og hjemmet i Gud’. T. skrev i alt 648 salmer. Hans sidste udgivelse blev nogle bibelske digte: ‘Joseph og hans Fædre’ 1859.

A  50, 596, 610  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Omvendelse

596

Kender du den livsens kilde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: A.P. Berggreen 1841

1

Kender du den livsens kilde,
hvorfra nådens strøm udgår?
Om al verden øse ville,
den udtørres intet år;
fra Guds egen hjerterod
strømmer ud den nådeflod,
hen mod alle jordens sider
salig sødt dens vande glider.

2

Kommer! lød en hellig stemme
i forjættelsernes tid,
Herren ej sit folk vil glemme,
hver, som tørster, komme hid!
Køb af dette kildevæld
lægedom for syge sjæl!
Hvi betænker du dig længe?
Kom og køb foruden penge!1

3

Tidens fylde er oprundet,
hvad Gud loved, er alt sket:
ham, de søgte, han er fundet,
verden har sin frelser set;
hen til ham de fromme gik,
øste nådens læskedrik,
vidned årle, vidned silde:
Jesus Krist er livsens kilde!

4

Kommer da, vi vil os samle
om det livsens kildevæld,
kommer, unge, kommer, gamle,
kommer, hver en mødig sjæl!
Det er endnu nådens tid,
derfor kommer, kommer hid!
Tænk dog på, når dagen hælder,
let os natten overvælder!

Joh 7,37
H.A. Timm 1834.

1 Es 55,1