Se salmens tekst:
595. I denne verdens sorger s...
Vælg melodi:
 Johann Crüger 1647
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Laurentius (Gothus) Petri
Johan Olof Wallin
Magnus Brostrup Landstad

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Wallin, Johan Oloff. 15. okt. 1779 i Stora Tuna, Dalarne, Sverige. F: officer og landmand Johan Abraham W. M: Beata Charlotta f. Harkman. W. var kvik i skolen, men hjemmet med 9 børn havde ikke råd til hans videre skolegang. Efter underskolen tjente han selv penge ved at undervise, og kom derfor først i Västerås latinskole 1796, hvor hans velforberedthed gjorde, at han straks kun­ne springe en klasse over. Undervisningen grundlagde en livslag for­bun­dethed med klassiske digtere, navnlig Horats. 1799 beg. W. sine studier v. univ. i Uppsala, hvor han blev ma­gister i filosofi 1803. I de flg. år vandt han flere priser for oversættelser og digte, men 1806 blev han ordineret til teologisk adjunkt og præst v. Karlberg Krigs­aka­demi. 1808 vandt W. en stor pris på 200 dukater for en „Sång öfver Gustav III“, tog en fornem pastoraleksamen og blev året efter forfremmet til lektor og sognepr. i Solna. S.å. doktor i teologi, og 1810 medl. af Svenska Akademien. S.å. ~ Anne Marie Dimander. 1812 blev W. sognepr. v. Adolf Fre­de­rikskyrkan i Stockholm, 1815 medl. af rigsdagen, 1816 domprovst i Västerås og 1818 pa­stor primarius v. Storkyrkan i Stockholm. 1830 blev W. overhofprædikant, og 1837 ærkebiskop, men nåede ikke at flytte til Uppsala, hvor han døde under en visitats 30. juni 1839.

W.’s navn er i eminent forstand knyttet til det, som blev hans hovedværk og blivende indsats, en gennemgribende fornyelse af den svenske kirkes salmebog. Tilløbet blev langt. Sammen m. sin forgænger i adjunkturet på Karl­berg, Michael Choræus, udgav W. to hefter med: Omarbetning af Swenska Psal­mer 1807. Forøget med en række nydigtede genudgav W. den tidl. samling i form af: Psalmer 1809, fulgt af endnu en samling: Psalmer 1811. Disse udgivelser kvalificerede ham til medlemskab af en salmekomité, der blev nedsat s.å., og sammen m. M. Franzén udgav W. to prøvehefter Profpsalmer 1812, 1813. Her dokumenterede han en udvikling fra det rationalistisk-oplysningsprægede til en mere kristologisk salme, præget af romantikkens lyriske idealer. W. redigerede komitéens Förslag till förbättrade Kyrko-Sånger 1814, som dog ikke fandtes tilfredsstillende. På egen hånd ændrede W. forslaget i lyset af den kritik, det havde mødt, og udgav derpå selv: Förslag till Swensk Psalm­bok 1816, med 500 numre. Det blev overraskende vel modtaget i offentligheden og salmekomitéen, men W. udskiftede alligevel 45 salmer inden den en­delige godkendelse og kongens stadfæstelse 29. jan. 1819. Den Swenska Psalm­boken 1819 – ofte kaldet ‘Wallins Salmebok’ afløste Jesper Swedbergs fra 1695, og rummede 499 salmer, hvoraf 281 var originaler eller bearbejdelser af W.

B  531, 595  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Omvendelse

595

I denne verdens sorger sænkt
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Crüger 1647

1

I denne verdens sorger sænkt
du mærker ej, hvor ubetænkt
din dag til ende skrider,
du tror dig sikker, stærk og vís,
du jager efter verdens pris
og om dens eje strider.
O menneske, o menneske!
Mod enden fort det lider.

2

Og når du stræber her som bedst,
så kommer en ubuden gæst,
den, som vi døden kalde;
den sikre vågner da med gråd,
den vise ved sig intet råd,
den stærkeste må falde.
O menneske, o menneske!
Han henter dig og alle.

3

Da hedder det: Beskik dit hus!
Nu må du dø; til jordens grus
jeg denne nat dig sender;
her hjælper bøn og modstand ej,
du må nu vandre dødens vej
og ej tilbage vender.
O menneske, o menneske!
Befal dig Gud i hænder!

4

Da skal du finde, det er sandt,
at om du hele verden vandt,
det var dig ej til både;
for dommens stol og Himlens port
der spørges om, hvad du har gjort,
du høster, som du så'de.
O menneske, o menneske!
Betænk din store våde!

5

Den port er vid, den vej er bred,
som bær' til Helveds afgrund ned,
og mange dér forsvinde;
den port er trang, den vej er smal,
som bær' til livets lyse hal,
men få er de, den finde.
O menneske, o menneske!
I tide dig besinde!

6

Vågn op! vågn op! gør bod, og bed,
i troen daglig dig bered
til hen i fred at fare!
Din Jesus favn, din synd begræd,
de arme fød, de nøgne klæd,
din tro at åbenbare!
O menneske, o menneske!
Du for Guds dom skal svare.

7

Trøst ikke på, hvad du har gjort
af godt og ædelt, højt og stort,
alt efter verdens måde,
men sig: O Gud, i al min stund
unyttig tjener er jeg kun,1
lad strenge ret ej råde!
O Jesus Krist, o Jesus Krist,
bed du for mig om nåde!

Laurentius Petri Gothus omkr. 1572.
J.O. Wallin 1813 og 1816.
M.B. Landstad 1861 og 1869.

1 Luk 17,10