Se salmens tekst:
595. I denne verdens sorger s...
Vælg melodi:
 Johann Crüger 1647
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Laurentius (Gothus) Petri
Johan Olof Wallin
Magnus Brostrup Landstad

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Petri, Laurentius (Gothus)f. o. 1530 i Söderköping, Östergötland, Sverige. Om hans op­vækst ved man stort set intet, men 1556 tog han magistergrad v. univ. i Wittenberg, og læste teologi endnu i tre år hos Me­lanchton, og uddannede sig sideløbende i poesi hos Caspar Cruciger. 1560 blev han kaldt hjem, hvor kong Erik 14. ud­nævnte ham til hofpræst, og han ~ Margareta Petri. 1566 blev han prof. i græsk v. det genoprettede univ. i Uppsala, og siden rektor. 1574 udnævntes han til ærkebiskop efter sin svigerfar, måske fordi kongen i ham mente at få mindst besvær i be­stræbelserne på at føre den svenske kirke tilbage i den katolske. P. blev både salvet efter katolsk skik og indviet af en tidligere biskop, der havde den apostolske succession. Affærerne blev spegede, da det afsløredes, at visse ka­tolske udsendinge ved hoffet havde udgivet sig for lutheranere, for at påvirke kongens beslutninger mest muligt i katolsk retning, og endelig satte P. sit embede ind på sagen i protest. Han fik frataget sin løn, men stod fast, og ud­sendte et skrift ‘Mod de nye kunstige papisterier’. P. døde kort efter, 12. feb. 1579.

Allerede i 1564 havde P. i Rostock udg. et par opbyggelsesbøger, den ene: En liten tröstbok forsynet med to salmer, en original og en oversættelse, og han blev inddraget i revisionen af den daværende salmebog. Resultatet: Then Swenska Psalmboken förbätrat udkom 1567. Nogle tillæg kom i 1572 hvor P. også bidrog med oversættelser og originalsalmer.

A  595  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Omvendelse

595

I denne verdens sorger sænkt
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Crüger 1647

1

I denne verdens sorger sænkt
du mærker ej, hvor ubetænkt
din dag til ende skrider,
du tror dig sikker, stærk og vís,
du jager efter verdens pris
og om dens eje strider.
O menneske, o menneske!
Mod enden fort det lider.

2

Og når du stræber her som bedst,
så kommer en ubuden gæst,
den, som vi døden kalde;
den sikre vågner da med gråd,
den vise ved sig intet råd,
den stærkeste må falde.
O menneske, o menneske!
Han henter dig og alle.

3

Da hedder det: Beskik dit hus!
Nu må du dø; til jordens grus
jeg denne nat dig sender;
her hjælper bøn og modstand ej,
du må nu vandre dødens vej
og ej tilbage vender.
O menneske, o menneske!
Befal dig Gud i hænder!

4

Da skal du finde, det er sandt,
at om du hele verden vandt,
det var dig ej til både;
for dommens stol og Himlens port
der spørges om, hvad du har gjort,
du høster, som du så'de.
O menneske, o menneske!
Betænk din store våde!

5

Den port er vid, den vej er bred,
som bær' til Helveds afgrund ned,
og mange dér forsvinde;
den port er trang, den vej er smal,
som bær' til livets lyse hal,
men få er de, den finde.
O menneske, o menneske!
I tide dig besinde!

6

Vågn op! vågn op! gør bod, og bed,
i troen daglig dig bered
til hen i fred at fare!
Din Jesus favn, din synd begræd,
de arme fød, de nøgne klæd,
din tro at åbenbare!
O menneske, o menneske!
Du for Guds dom skal svare.

7

Trøst ikke på, hvad du har gjort
af godt og ædelt, højt og stort,
alt efter verdens måde,
men sig: O Gud, i al min stund
unyttig tjener er jeg kun,1
lad strenge ret ej råde!
O Jesus Krist, o Jesus Krist,
bed du for mig om nåde!

Laurentius Petri Gothus omkr. 1572.
J.O. Wallin 1813 og 1816.
M.B. Landstad 1861 og 1869.

1 Luk 17,10