Se salmens tekst:
583. Falder på dig modgangs h...
Vælg melodi:
 Johann Georg Ebeling 1667
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Olearius
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Olearius, Johannf. 17. sept. 1611 i Halle. F: superintentent Johann O. M: Sybille f. Nicander. Da han var 11 døde begge forældrene, og han kom i huset hos en jurist, der satte ham i skole, og da også denne døde, kom han til superintendent Gedicke i Merseburg, som lod ham gå i gymnasiet og fra 1629 studere teologi v. univ. i Wittenberg. Han blev magister 1632, og underviste, indtil han 1637 blev superintendent i Querfurt. Der ~ Catharine Elisabethe Merk. 1643 blev O. overhofprædikant hos hertugen af Sachsen-Weissenfels, og tog doktorgrad i Wittenberg. 1664 blev han generalsuperintendent. O. døde i Weissenfels 14. april 1684.

O.’s forfatterskab blev koncentreret om pastoralteologi, bibelforklaringer, opbyggelse, bønner og salmer. Hans første salmer ledsagede en lille bønnebog: Bet-Schule 1665. Det var også tilfældet med de næste, der udkom som et salmetillæg til ‘Exemplarische Bet-Kunst der Kinder Gottes’ 1670, med titlen: Geistliche Singe-Kunst und ordentlich verfasstes vollständiges Gesangbuch 1671. Af bogens 1218 salmer var de 296 af ham selv. O.’s salmer betegner afslutningen på den lutherske ortodoksi, og er på tærsklen til pietismens sang.

A  583  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Bøn

583

Falder på dig modgangs hede
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Helligånd, de frommes glæde

1

Falder på dig modgangs hede,
nød og jammer, spe og spot,
o, da må du flittig bede,
bønnen er for alting godt.
Midt igennem korsets ve
kan du da i ordet se,
hvordan Jesu milde hjerte
ser og føler al din smerte.

2

Ingen bliver dog til skamme,
som forlader sig på Gud;
lad kun, hvad der vil, dig ramme,
bed og tro, og hold kun ud!
Synes det, han ser dig ej,
o, han kender al din vej,
al din brøst du ham skal klage
og i ingen nød forsage.

3

Bede, banke, råbe, græde
er de kristnes største kunst,
trøstig frem for Gud at træde,
finde frelse, trøst og gunst.
Hvo kun tror vor Herre vel,
ret af hjerte, sind og sjæl,
han skal altid redning finde,
intet kan ham overvinde.

4

Lær vor Herres vej og måden,
som han fører sine på,
han vil styrke dem i nåden,
når han synes tungt at slå.
Lever dog vor Gud endnu,
tier han, så tal kun du,
storm med magt til Himlens volde!
Gud kan intet dig forholde.

5

Gud ske lov for al hans nåde,
som mig giver sådan magt,
at jeg skal i ingen våde
gå bedrøvet og forsagt.
Derfor vil jeg daglig på
Herrens lovsangs harpe slå
og i både sorg og glæde
halleluja lystig kvæde.

Johann Olearius 1671.
Hans Adolph Brorson 1739.