00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Hermann Schrader
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Schrader, Johann Hermannf. 9. jan. 1684 i Hamburg. F: kleinsmed Hans S (d. 1685). M: Gertrud f. Prangen. Efter skolegang i Hamburg studerede S. fra 1703 teologi v. univ. i Rostock. 1709 kom han til København som huslærer, og indskrev sig 1712 v. Kbh.s univ. 1713 blev han lærer for Fr. IV’s datter, prinsesse Charlotte Amalie, og forblev i denne stilling til 1722, hvor han blev præst i Oldesloe. S.å. ~ Johanna Dorothea Roloff. 1728 blev S. pastor primarius og provst i Tønder. Her førte han pietismens tanker ud i livet, bl.a. oprettelsen af et særligt embede som ‘dansk og tredjepræst’ til betjening især af landsognets dansktalende menighed, hvor hovedlandsbyen var Emmerske n. f. Tønder. Første indehaver af det nye embede blev H. A. Brorson, og S. forestod en indsamling og opførelsen af et kombineret skole- og bedehus til brug for den nye præst. I Tønder fik S. genopført byens nedbrændte hospital og et vajsenhus med bogtrykkeri. Energisk, myndigt og uforfærdet varetog S. sit embede, og døde i Tønder 21. okt. 1737.

Ved siden af embedsforpligtelserne og den pietistisk motiverede foretagsomhed, blev S. forfatter til en række opbyggelsesbøger og en prædikensamling. 4 salmer af ham blev optaget i en tysk salmebog i København 1719. Hans varigste litterære indsats blev imidlertid: Vollständiges Gesang-Buch in einer Samm­lung Alter und Neuer geistreichen Lieder, der Gemeinde Gottes zu Ton­dern zur Beförderung der Andacht bey dem öffentlichen Gottes-Dienst und besondern Hauss-Ubung gewidmet trykt på det lokale trykkeri 1731. Den indeholdt 1157 salmer, samlet fra en række tyske, fortrinsvis pietistiske salmebøger, men også 22 originale af S. selv. Af denne samling oversatte Brorson mange, bl.a. 10 af Schraders.

S.’ tid ved det danske hof er hymnologisk interessant derved, at prinsessens guitarnodebog fra perioden 1698-1736 er bevaret, og en række salmemelodier heri er de eneste bevarede originalmelodier til visse af Brorsons salmer. At disse melodier er kommet Brorson for øre, kan kun skyldes Schraders mellemkomst.

A  19, 511, 577, 628

B  509  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Tro

577

Vor tro er den forvisning på
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1918
Guds Søn kom ned fra Himmerig

1

Vor tro er den forvisning på,
at vi Guds nåde have,
som ingen af sig selv kan få,
men det er Åndens gave,
den faste grund i hjertet lagt
ved ordet om den nådepagt,
som er i Kristus stiftet.

2

Et eget væsen er vor tro,
et meget mægtigt gode,
som føles udi sjælens ro
og gør os vel til mode;
hvad ingen ser, det ser den grant
og ved, at det er evig sandt,
hvad Gud i ordet lover.

3

Usynlige og høje ting
kan troen se og høre,
og midt i sukke frydespring
mod nådens solskin gøre.
Gud er min Gud, og ved hans Ånd
jeg har alt Himlen i min hånd,
thi Jesus i mig lever.

4

Hvad vil nu Satans ganske hær
med mine synder gøre?
Lad ham dem alle, hver især,
frem for mit hjerte føre;
jeg ved vel, at min synd er stor,
men Jesus siger i sit ord:
Den dig forladt skal være.

5

Det ord, det ord mig giver ro
og er mit faste anker,
når Satan stormer mod min tro
med mange tvivlens tanker.
Hvad agter jeg hans trussel mer!
Min tro Guds milde hjerte ser
igennem Jesu vunder.

6

Er troen ofte svag, især
når jeg af korset trænges,
så må dog troen være der,
så længe sjælen længes
at finde hjælp og mærke kan
af håbet kun det mindste gran,
så er der tro i hjertet.

7

Jeg ved, på hvem min tro er sat,
ham får man mig at unde;
hvem Gud kun holder for sin skat
skal aldrig gå til grunde.
Vel den, som bygger fast på Gud,
lad det så tumles ind og ud,
han står, når alting ligger.

8

Så vil jeg da i denne tro
mit ganske levned føre,
i Jesu vunders søde ro
mit hjerte lystig gøre;
hans Ånd mig er et pant derpå,
at endelig min tro skal få
en sød og salig ende.

Johann Hermann Schrader 1731.
Hans Adolph Brorson 1735.