HØR melodien

Se salmens tekst:
573. Helgen her og helgen hiss...
Vælg melodi:
 Herrnhut omkring 1740
 L. M. Lindeman 1862
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Isaac Watts
Charles Wesley
Thomas Cotterill
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Cotterill, Thomasf. 4. dec. 1779 i Cannock, Staffordshire, England. Efter lokal kostskolegang, og friskole i Birmingham, blev C. optaget på St. John’s College i Cambridge, hvor han først tog bachelorgraden (1801) siden Master of Arts 1805. Han blev ordineret i Church of England, først som kapellan i Tutbury 1803, siden kaldskapellan i Lane End, Staffordshire 1808-17, og fra 1817-23 residerende kapellan ved St. Pauls Church i Sheffield, hvor han døde 29. dec. 1823.

C.’s forfatterskab omfatter bønnebogen Family Prayers, og hans nære venskab med salmedigteren James Montgomery inspirerede hans salmearbejde, dels selvstændigt digtede salmer men især redaktionen af samlingen A Selec­tion of Psalms and Hymns for Public and Private Use, Adapted to the Services of the Church of England 1810. Denne salmesamling kom til at præge nyere engelsk salmesang på afgørende vis, og den popularitet gjorde, at den udkom i nyt oplag hvert år frem til 1820. Samlingen rummede alle 150 davidssalmer i sangbar form, samt 367 „hymns“ dvs. frie menighedssalmer, hvoraf 25 var af C. Samlingen bragte C. i konflikt med de kirkelige autoriteter, og sagen nåede for retten, men blev forligt af ærkebiskoppen der reviderede og beskar samlingen til 146 frie salmer, men den ucensurerede udgave forblev i brug mange steder, og henved ni tiendedele af samlingens indhold kom i udbredt brug i England og Amerika i de følgende tiår.

B  573  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Allehelgen

573

Helgen her og helgen hisset
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Herrens røst, som aldrig brister
Herrens venner ingen sinde

1

Helgen her og helgen hisset
er i samme menighed,
derom haver os forvisset
han, som alle dybder ved.

2

Helgensamfund af Guds nåde
er vi i hans kærlighed,
her og hist er Sønnens gåde
steget op og dalet ned.

3

Sammen bor vi i Guds-haven,
skilt kun ved det lille bælt;
til at flyve over graven
vinge låner os vor helt.

4

Hæren, som vor høvding danner
talrig af det samme blod,
stammevis med korsets banner
sætter over Jordans flod.1

5

Alt utallige bebygge
ønskelandets palmestad,
vi end går i Basans skygge,
Herrens folk i Gilead.

6

Næste gang vor flok dog følger,
Josva brat os kalder ad,
hvor sig åbner Jordans bølger,
banet ser vi Arke-vad.

7

Til vi samles efterhånden
ret i livets kildevang,
mødes her og hist i ånden
daglig vi med Moses sang!2

Isaac Watts 1709 (str.1).
Charles Wesley 1759 (str. 2-7).
Thomas Cotterill 1815 (str. 1-7).
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Jf. Jos 3. Det forjættede land og Palmestaden (Jeriko) er et billede på evighedslivet, Basan og Gilead (Østjordanlandet) på jordelivet

2 Åb 15,3; 2 Mos 15