HØR melodien

Se salmens tekst:
573. Helgen her og helgen hiss...
Vælg melodi:
 Herrnhut omkring 1740
 L. M. Lindeman 1862
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Isaac Watts
Charles Wesley
Thomas Cotterill
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Wesley, Charlesf. 18. dec. 1707 i Epworth, Lincolnshire, England. F: sognepr. Samuel W. M: Susanna. W. var 18. og yngste barn, og kom i School of Westminster, hvor en ældre broder var hjælpelærer. 1721 blev han King’s Scholar, hvilket indebar frit ophold og studium. 1726 beg. han på univ. i Oxford, tog eksamen 1729 og blev tutor v. et af byens Colleges. Han blev medlem af sam­menslutningen The Oxford Methodists, som forpligtede sig til moralsk levned, bøn og altergang, flittigt bibelstudium og kristen social virksomhed. 1735 blev han på kort tid præsteviet, og sammen med broderen John sendt til Georgia, Amerika som sekretær. Året efter vendte han hjem, fascineret af herrnhuter, han havde mødt under rejsen. 1738 oplevede begge brødre et religiøst gennembrud, W. var en kort tid hjælpepræst i Islington, men hans prædiken vakte så stor modstand i menigheden, at det ikke nyttede, og sammen med broderen John indledte han en række prædikerejser over hele England, hvor han løbende skrev salmer. 1749 ~ Sarah Gwynne. Fra 1756 overtog W. ledelsen af ‘de metodistiske sel­skaber’ i London og Bristol, og fra 1771 boede han i London. I modsætning til John forblev W. loyal mod statskirken, og bestemte også, at han ville begraves på sin sognekirkegård. W. døde 29. mar. 1788, og er begr. på Marylebone Churchyard i London.

I den engelske kirketradition står W. som den unikke salmedigter. Han skrev henved 6500 salmer. En del udkom i hefter, bøger og samlinger udgivet sammen med broderen John, hvorfor ophavsmanden ikke altid entydigt kan fastslås. Blandt de væsentligste er: Hymns and Sacred Poems, by John and Charles Wesley 1739, 1740, 1742 (390 salmer) og W.’s egne samlinger: Hymns on the Lord’s Supper by Charles Wesley 1745 (165 salmer). Hymns and Sacred Poems I-II 1749 (455 salmer). Short Hymns on Select Passages of Holy Scripture I-II 1762 (2030 salmer). Hymns for Children 1763 (100 salmer). Hymns for the use of Families and on various occasions, og: Hymns on the Trinity 1767 (188 og 182 salmer). Preparation for Death 1772 (140 salmer).

I 1780 samlede John W. et udvalg fra disse samlinger til den første metodistsalmebog: ‘A Collection of Hymns, for the use of the People called Metho­dists’, med 560 salmer. W.’s salmer fik overordentlig stor udbredelse i den engelsktalende verden, og er oversat til en lang række sprog.

A  111, 573  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Allehelgen

573

Helgen her og helgen hisset
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Herrens røst, som aldrig brister
Herrens venner ingen sinde

1

Helgen her og helgen hisset
er i samme menighed,
derom haver os forvisset
han, som alle dybder ved.

2

Helgensamfund af Guds nåde
er vi i hans kærlighed,
her og hist er Sønnens gåde
steget op og dalet ned.

3

Sammen bor vi i Guds-haven,
skilt kun ved det lille bælt;
til at flyve over graven
vinge låner os vor helt.

4

Hæren, som vor høvding danner
talrig af det samme blod,
stammevis med korsets banner
sætter over Jordans flod.1

5

Alt utallige bebygge
ønskelandets palmestad,
vi end går i Basans skygge,
Herrens folk i Gilead.

6

Næste gang vor flok dog følger,
Josva brat os kalder ad,
hvor sig åbner Jordans bølger,
banet ser vi Arke-vad.

7

Til vi samles efterhånden
ret i livets kildevang,
mødes her og hist i ånden
daglig vi med Moses sang!2

Isaac Watts 1709 (str.1).
Charles Wesley 1759 (str. 2-7).
Thomas Cotterill 1815 (str. 1-7).
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Jf. Jos 3. Det forjættede land og Palmestaden (Jeriko) er et billede på evighedslivet, Basan og Gilead (Østjordanlandet) på jordelivet

2 Åb 15,3; 2 Mos 15