HØR melodien

Se salmens tekst:
568. Livsalige dag, som i håbe...
Vælg melodi:
 Knud Jeppesen 1951
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Frederik Natanael Beskow
Christian Ludwigs

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Ludwigs, Christianf. 11. nov. 1877 i Skanderborg. F. hotelvært Anders Georg Hans L. M: Georgine Helene f. Ihler. Fam. fl. t. Køge, og L. blev student i Roskilde, og beg. teol. studium i Kbh. L. fik teol. embedseksamen 1902 og stod på det tidspkt. for ledelsen af Kir­kelig Ungdomsforening. Året efter blev han hjælpepr. i Københavns Valgmenighed. 1904 kateket v. Trinitatis Kirke, 1905 residerende kapellan v. Blaagårds Kirke. 1907 ~ Guldborg Jen­sen (d. 1918 kort efter deres eneste barns fødsel). Ungdoms­arbejdet måtte gå over på andre hænder, men L. blev i stedet sekr., senere fmd. for Udvalget for den grønlandske Kirkesag, og rejste to gange til Grønland. Han skrev et festskr. til ‘Tohundredaarsdagen for den grøn­landske Missions Begyndelse 1721-1921’ (1924), og adopterede to grønlandske drenge. Han var grundtvigsk sindet, men med en klar økumenisk indstilling. 1910-15 redigerede L. Dansk Kirketidende, og 1911 var han blevet res. kapellan v. Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. 1915 blev han udnævnt til biskop for Aalborg stift, hvor han nåede at blive højt respekteret i brede kredse. Hans sidste år var sygdomsmærkede; L. døde i embedet 19. aug. 1930.

L.’s forfatterskab omfatter andagtsbøger, kirkehistorie, egne digtsamlinger: ‘Midnatssol’ 1917, ‘Mod Løvfald’ 1927, ‘Sang i Lænker’ 1929. Men han har navnlig nedlagt et stort arbejde i formidling af salmekundskab. Allerede 1913 samlede og udgav L. sammen med P. Severinsen og S. Widding: Tillæg til Psalmebog for Kirke og Hjem. Heri fremkom en række bearbejdelser og oversættelser, foretaget af L. En række af hans artikler fra Dansk Kirketidende blev samlet i bogen: Salme og Sang 1915, og videreført i: Af Menighedens Sang 1918. I 1924 udgav han: Børn og Salmer, og serien afrundedes med Strængen er af Guld 1927. Med journalistisk talent formidlede disse bøger i overskuelig form og letlæst sprog en række salmetolkninger, historiske undersøgelser og kritiske analyser af salmernes brug og redaktion gennem tiden.

B  422, 568  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Evighedshåbet

568

Livsalige dag, som i håbet vi venter
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Knud Jeppesen 1951

1

Livsalige dag, som i håbet vi venter,
da verden er blevet Guds rige til sidst,
da menneskeslægten forløsning har fundet,
og alle bekender, at Herren er Krist,
da døden er dødet og synden forsvundet,
og fuldkommen frelse for evig er vundet.

2

Den kommer, den kommer, den dag, som vi venter;
dens stråler vi skuer på morgenens sky!
Er mørket end mægtigt i skyggernes dale,
på bjergene dagen begynder at gry.
Den kommer at ende de sørgendes trængsel,
den kommer at stille de helliges længsel.

3

Den kommer, den kommer, den dag, som vi venter,
da folkene mødes i fred og i tro,
da Himmelens Herre er jorderigs konge,
og vi i hans skygge skal salige bo,
den dag, der opfylder de helliges bønner,
den dag, der vor tro med beskuelse lønner.

4

Den kommer, den kommer, den dag, som vi venter,
den lyseste dag, som på jorden skal gry,
da Herren almægtig alene regerer,
og Satan og synd for hans åsyn må fly.
Og skabningen, udløst fra strid og fra synder,
hans ære i evigheds tider forkynder.

Natanael Beskow 1886.
Chr. Ludwigs 1913.