00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Biografi


Rosenius, Carl Oloff. 3. feb. 1816 i Nysätra, Västerbotten n. f. Umeå, Sverige. F: præ­dikant Anders R. Barndommen var præget af vækkelsesreligiøsitet, hvor selvprøvelse var et væsentligt element. 1833 kom R. på gymnasiet i Härnösand, hvor han selv holdt bønnemøder, og som 20-årig begyndte han at prædike i kirkerne. 1838 drog han med biskoppens tilladelse på evangeliseringsrejse til Lapmarken. S.å. blev R. student og huslærer, og en re­li­giøs krise blev afhjulpet af den engelske metodistpræst Geor­ge Scott, der havde påbegyndt et evangeliserende arbejde i Stockholm. R. blev Scotts medhjælper, og 1841 sekretær for en ny missionsforening, og udgav sm. m. Scott bladet ‘Pietisten’. Efter en flugtlignende afrejse efterlod Scott R. som eneansvarlig for bevægelsen og bladudgivelsen, men sørgede for, at han årligt modtog en understøttelse fra The Foreign Evangelical Society i New York. 1843 ~ Agatha Ulrica Lindberg.

R. gik ikke over til metodismen og forlod heller ikke Svenska Kyrkan, hvor han vedblev at gå til alters, og fik sine børn døbt, men hans kirkesyn var præget af den engelske frikirkelighed, og efter nogle år organiseredes hans missionsforening som den landsdækkende Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, der varetog både indre og ydre mission. Dens mødeformer fik også fodfæste på Bornholm, hvor den prægede den senere Luthersk Missionsforening. R. forblev styrelsesmedlem og rejsende prædikant hele livet. Han døde 24. feb. 1868.

R. forfattede nogle få vækkelsessange, som blev særdeles afholdte, ikke mindst i kraft af sangevangelisten Oscar Ahnfelts melodier og sangsamlinger. 

A  656

B  521, 567  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Evighedshåbet

567

Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Svensk 1859
Bernhard Christensen 1951

1

Jeg er fremmed,
jeg er en pilgrim,
kun en aften,
kun en aften bor jeg her.
O, stands mig ikke, thi jeg vil følge
Guds folk til strid gennem ørk og bølge.
Jeg er fremmed,
jeg er en pilgrim,
kun en aften,
kun en aften bor jeg her.

2

Rejsemåltid
i hast jeg tager,
som forjaget,
som et ilbud, standser ej.
Jeg står omgjordet om mine lænder,
med vandringsstaven i mine hænder.
Rejsemåltid
i hast jeg tager,
som forjaget,
som et ilbud, standser ej.

3

Lammets blod har
mit dørtræ tegnet,
mig beseglet,
mig beseglet, jeg er hans.
Jeg syndens surdej ej mer vil smage,
af sted jeg haster, ser ej tilbage.
Lammets blod har
mit dørtræ tegnet,
mig beseglet,
mig beseglet, jeg er hans.

4

Op mod hjemmet
mit øje skuer,
evig stråler,
evig stråler solen der.
O, vandringslandet er mørkt og farligt,
jeg snubler ofte, forvildes snarligt.
Op mod hjemmet
mit øje skuer,
evig stråler,
evig stråler solen der.

5

Jorden har ej
den ro, jeg søger,
nej, jeg længes,
nej, jeg længes mod Guds stad;
dér græder ingen, dér ender nøden,
dér bor ej sorgen, did når ej døden.
Jorden har ej
den ro, jeg søger,
nej, jeg længes,
nej, jeg længes mod Guds stad.

6

Fuldtro hyrde,
jeg barnlig beder:
Følg og led mig,
følg og led mig altid du,
at frem jeg iler med dig for øje,
indtil jeg hviler udi det høje!
Fuldtro hyrde,
jeg barnlig beder:
Følg og led mig,
følg og led mig altid du!

2 Mos 12
Mary Shindler 1841 (str. 1, 4 og 5).
Betty Ehrenborg-Posse 1852 (str. 1, 4 og 5).
C.O. Rosenius 1852 (str. 2, 3 og 6).
Ludvig Høyer 1855 (str. 1, 2, 4 og 6).
Jens Larsen 1856 (str. 3).