00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Biografi


Larsen, Jensf. 1807. Man ved kun lidt om hans baggrund og opvækst, men i 1840-erne fik han berøring med den grundtvigsk inspirerede Forening til luthersk Folkeoplysning, der påtænkte at udsende ham som lægprædikant. Det trak ud, så 1852 udlejede han sin smedje, og drog afsted på egen hånd; og året efter udsendtes han af den nystiftede Foreningen for den indre Mission, der på det tidspunkt var en udtalt lægmandsbevægelse. I takt med at L.’s selvfølelse voksede, øgedes også klagerne over ham. På et stormfuldt møde i Stenlille 1861 blev han smidt ud, og præ­sterne i foreningen greb tøjlerne, og gjorde Indre Mission kirkelig. L. tilsluttede sig senere irvingianismen. Han døde 1874.

1856-57 var L. redaktør af Den Indre Missions-Tidende, og skrev selv flit­tigt i bladet, ligesom han udgav en række forkyndende pjecer, bl.a. Aandelige sange til Guds Børns Opbyggelse 1856. Heftet rummede 34 sange, hvoraf 11 var skrevet af ham selv. I de følgende år forøgedes samlingen gennem i alt fem oplag til 77 numre.

B  567  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Evighedshåbet

567

Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Svensk 1859
Bernhard Christensen 1951

1

Jeg er fremmed,
jeg er en pilgrim,
kun en aften,
kun en aften bor jeg her.
O, stands mig ikke, thi jeg vil følge
Guds folk til strid gennem ørk og bølge.
Jeg er fremmed,
jeg er en pilgrim,
kun en aften,
kun en aften bor jeg her.

2

Rejsemåltid
i hast jeg tager,
som forjaget,
som et ilbud, standser ej.
Jeg står omgjordet om mine lænder,
med vandringsstaven i mine hænder.
Rejsemåltid
i hast jeg tager,
som forjaget,
som et ilbud, standser ej.

3

Lammets blod har
mit dørtræ tegnet,
mig beseglet,
mig beseglet, jeg er hans.
Jeg syndens surdej ej mer vil smage,
af sted jeg haster, ser ej tilbage.
Lammets blod har
mit dørtræ tegnet,
mig beseglet,
mig beseglet, jeg er hans.

4

Op mod hjemmet
mit øje skuer,
evig stråler,
evig stråler solen der.
O, vandringslandet er mørkt og farligt,
jeg snubler ofte, forvildes snarligt.
Op mod hjemmet
mit øje skuer,
evig stråler,
evig stråler solen der.

5

Jorden har ej
den ro, jeg søger,
nej, jeg længes,
nej, jeg længes mod Guds stad;
dér græder ingen, dér ender nøden,
dér bor ej sorgen, did når ej døden.
Jorden har ej
den ro, jeg søger,
nej, jeg længes,
nej, jeg længes mod Guds stad.

6

Fuldtro hyrde,
jeg barnlig beder:
Følg og led mig,
følg og led mig altid du,
at frem jeg iler med dig for øje,
indtil jeg hviler udi det høje!
Fuldtro hyrde,
jeg barnlig beder:
Følg og led mig,
følg og led mig altid du!

2 Mos 12
Mary Shindler 1841 (str. 1, 4 og 5).
Betty Ehrenborg-Posse 1852 (str. 1, 4 og 5).
C.O. Rosenius 1852 (str. 2, 3 og 6).
Ludvig Høyer 1855 (str. 1, 2, 4 og 6).
Jens Larsen 1856 (str. 3).