00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Biografi


Høyer, Ludvig Marius Theodorf. 20. maj 1815 på Christianshavn. F: koffadikaptajn Søren H. M: Christine f. Andersen. Som ung bogbindersvend kom han til Rønne, og nedsatte sig efterhånden som selvstændig. Han blev kendt som lejlighedsdigter og –taler og som amatørskuespiller. I årene 1839-80 optrådte han 163 gange på Rønne teater. 1853 ~ Christiane Laurine Amalie Marckmann, som døde allerede året efter; 1865 ~ Elise Beate Charlotte Fischer, f. Arndrup. H. døde 27. sep. 1883.

H.’s forfatterskab omfatter talrige lejlighedsdigte, navnlig ved officielle og nationale begivenheder, såsom kongelige besøg og bryllupper, krigen 1848 og lokale mærkedage, skyttefester, koncerter og indvielsen af Bornholms Højskole. Han udgav 1855: Aandelige Sange. Frit efter det Svenske. Af heftets 16 nummererede sange er de 5 antagelig digtet af H. selv, 11 hentet i O. Ahnfelts Andelige Sanger 1850, bl.a. „Jeg er Fremmed, jeg er Pil­grim“ der, i H.’s oversættelse gik videre i IM’s sangbøger.

B  567  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Evighedshåbet

567

Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Svensk 1859
Bernhard Christensen 1951

1

Jeg er fremmed,
jeg er en pilgrim,
kun en aften,
kun en aften bor jeg her.
O, stands mig ikke, thi jeg vil følge
Guds folk til strid gennem ørk og bølge.
Jeg er fremmed,
jeg er en pilgrim,
kun en aften,
kun en aften bor jeg her.

2

Rejsemåltid
i hast jeg tager,
som forjaget,
som et ilbud, standser ej.
Jeg står omgjordet om mine lænder,
med vandringsstaven i mine hænder.
Rejsemåltid
i hast jeg tager,
som forjaget,
som et ilbud, standser ej.

3

Lammets blod har
mit dørtræ tegnet,
mig beseglet,
mig beseglet, jeg er hans.
Jeg syndens surdej ej mer vil smage,
af sted jeg haster, ser ej tilbage.
Lammets blod har
mit dørtræ tegnet,
mig beseglet,
mig beseglet, jeg er hans.

4

Op mod hjemmet
mit øje skuer,
evig stråler,
evig stråler solen der.
O, vandringslandet er mørkt og farligt,
jeg snubler ofte, forvildes snarligt.
Op mod hjemmet
mit øje skuer,
evig stråler,
evig stråler solen der.

5

Jorden har ej
den ro, jeg søger,
nej, jeg længes,
nej, jeg længes mod Guds stad;
dér græder ingen, dér ender nøden,
dér bor ej sorgen, did når ej døden.
Jorden har ej
den ro, jeg søger,
nej, jeg længes,
nej, jeg længes mod Guds stad.

6

Fuldtro hyrde,
jeg barnlig beder:
Følg og led mig,
følg og led mig altid du,
at frem jeg iler med dig for øje,
indtil jeg hviler udi det høje!
Fuldtro hyrde,
jeg barnlig beder:
Følg og led mig,
følg og led mig altid du!

2 Mos 12
Mary Shindler 1841 (str. 1, 4 og 5).
Betty Ehrenborg-Posse 1852 (str. 1, 4 og 5).
C.O. Rosenius 1852 (str. 2, 3 og 6).
Ludvig Høyer 1855 (str. 1, 2, 4 og 6).
Jens Larsen 1856 (str. 3).