HØR melodien

Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Biografi


Walter, Johannf. 1496 i Kahla, Thüringen m. navnet Blankenmüller, men blev tidligt foræl­dreløs, og en slægtning Johann W. besørgede hans uddannelse. 1517 blev han bassanger i hofkapellet hos kurfyrst Fr. den Vise af Sachsen, og avancerede til vicekapelmester 1524. S.å. blev han delegeret til Wittenberg for at bistå Luther med ordningen af den tyske gudstjenestes sang og musik. W. nedskrev sidenhen (1564) en beretning om dette samarbejde, der stod på gennem tre uger. Kur­fyrstens død 1525 førte til hofkapellets opløsning (1530) men i Torgau stiftede byens borgere et musikselskab, som W. kom til at forestå. 1534 nævnes han som kantor v. skolen i Torgau, hvor han også underviste i religion og la­tin. Et nyt hofkapel blev dannet i Dresden, og her blev W. kapelmester 1548, men tog sin afsked på grund af ønsket om katolsk prægning af sangen og fl. 1554 tilb. til Torgau, hvor han fortsat udviklede den evangeliske kirkesang. Blandt hans mange kompositioner er en Matthæuspassion. W. døde 24. jun. 1570.

Samarbejdet m. Luther resulterede i korsalmebogen Geistliche gesank­büch­leyn trykt i Wittenberg 1524. I 1537 udgav W. en lignende i Strassbourg. Han skrev nogle få salmer, men var først og fremmest grundlæggeren af evangelisk kirkemusik.

A  553  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Evighedshåbet

553

Min største hjertens glæde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Tysk visemelodi 1545 / Johann Walter 1552
Hvorledes skal jeg møde

1

Min største hjertens glæde
er mig den sommer blid,
som Gud vil selv berede
for os til evig tid,
da jord og himmel både
fornyes åbenbar,
hver skabning af Guds nåde
skal skinne ren og klar.

2

Da sol og stjerners skare
skal tusindfold få glans,
som Himmel-perler klare
de stråle skal i krans
ned på det tempels stene,
hvor Gud bor midt udi,
på livets flod den rene,
som flyder der forbi.

3

Dog ret i støvets dale
om herligheden skær
kan ingen tunge tale,
det lære først vi der,
hvor selv vort kød forklaret
skal dele Åndens fred,
og alt er åbenbaret,
hvad troen trøstes ved.

4

Der tier hver en trængsel
og hver en klagerøst,
al skabningens forlængsel
forvandlet er til lyst.
I lys om Herrens trone
med evig sejersklang
de gyldne harper tone
til alle helgens sang.

5

De skal os dér annamme
som deres søskend små
og ingenlunde skamme
sig ved hos os at stå
og prise højt med glæde
fuldkommenhedens bånd
i helgensamfunds kæde
ved Kristi højre hånd.

6

Hvad intet øre nemmed,
hvad intet øje så,
har Gud i Himmel-hjemmet
hengemt til sine små;
dér, hvor hvert slør vil falde,
blir livets gåde løst,
når Gud er alt i alle
og nåden fuldt udøst.

7

O Herre, for din ære
og for din miskundhed,
lad did vor vandring bære,
hvor aldrig sol går ned!
Hold os i troen faste
i denne prøvens dal,
så vi til hjemmet haste
i Himlens frydesal!

Johann Walter 1552. Gaspar Faber 1562.
Hans Christensen Sthen 1578.
Hans Poulsen Resen 1632.
Fr. Hammerich 1850. C.J. Brandt 1885.
Bearbejdet 1890.