HØR melodien

Se salmens tekst:
546. Herrens venner ingen sind...
Vælg melodi:
 L. M. Lindeman 1862
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Jens Nicolai Ludvig Schjørring

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Schjørring, Jens Nicolai Ludvigf. 16. sept. 1825 i Vandborg, v. f. Lemvig. F: sognepr. Mathias Jacob S. M: Nico­line f. Ring (d. 1839). S. blev student 1844 fra Aalborg Katedralskole, og lod sig 1848 hverve til Jagds frikorps, hvor han avancerede til løjtnant. Han begyndte teologisk studium i Kbh., hvor han sluttede sig til Grundtvigs me­nighed i Vartov, og efter embedseks. 1850 blev S. kapellan i Boeslunde, siden 1851-54 i Lyderslev på Stevns. Han forlovede sig med stuepigen, og måtte både flytte og flygte fra forargel­sen, og blev en tid huslærer og derefter kapellan i Fruering v. Skanderborg. 1857 ~ Mette Marie Olsen (d. 1889), og fl. t. Sødinge på Fyn, hvor S. blev dobbelt hj.pr. hos Vilh. Birkedal i Ryslinge og provsten i det nærliggende Gislev, og selv oprettede og forestod både en friskole og en højskole. S. blev sognepr. i Hodde n. f. Varde 1864-78, hvor han stiftede en sangforening, en højskoleforening, en nordisk forening og en foredragsforening. S. oprettede tillige Vestkjær Højskole v. Ølgod, og arrangerede store folkemøder, som prægede egnen. Gæstfriheden og engagementet var ikke uden omkostninger, hverken for S.’s økonomi eller hans hustrus helbred. 1878 blev S. sognepr. i Ørslev v. Skælskør. 1890 ~ Caroline Mathilde Andersen. S. døde 14. mar. 1900.

S. udgav 1878 ti begravelsestaler ‘Til Minde om Mænd og Kvinder i Vest­jylland’ og 1899 en prædikensamling. I et mindeskrift over sin første hustru: ‘Pastorinde Marie Schjørring’ skildres baggrunden for salmen „Kærlighed fra Gud“. Tillige udgav han: Sange og Rim, Gave til Venner og Frænder 1898, m. afskedssangen „Herrens Venner ingensinde“.

A  494, 546  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

546

Herrens venner ingen sinde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: L.M. Lindeman 1862

1

»Herrens venner ingen sinde
mødes skal for sidste gang!«
Når til afsked tårer rinde,
dette ord har liflig klang.

2

Ses vi aldrig mer hernede
under dette stjernetag,
i den store helgenkæde
mødes vi på Herrens dag.

3

Må vi end med smerte bringe
kære venner vort farvel,
hisset skal der atter klinge
et goddag til liv og sjæl.

4

Når til afsked tårer rinde,
syng det ud med liflig klang:
»Herrens venner ingensinde
mødes skal for sidste gang!«

Jens Schjørring 1866.