Se salmens tekst:
536. Udrust dig, helt fra Golg...
Vælg melodi:
 Niels W. Gade 1856
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johannes Ewald

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Ewald, Johannesf. 18. nov. 1743 i København. F: præst v. Det Kgl. Vaj­senhus, Enevold (Enewald) E. M: Marie Matthiasdatter Wulff. Skolegang i Slesvig lærdeskole, student som 14-årig i Kbh. På grund af en ungdomsforelskelse søgte han en lynkarriere i den preussiske armé, men drev det kun til trommeslager, og vendte tilbage til Kbh, hvor han blev teologisk kandidat 1762. En kortvarig genoptagelse med ungdomskærligheden Arendse Huule­gaard endte med et definitivt brud, hvorefter E. drev ud i et tilfældigt levned, præget af drukkenskab. I 1773 greb den nærmeste familie ind, og fik E. sendt på landet, hvor han rettede sig noget, og skrev flere digte, bl.a. oden Rungsteds Lyksaligheder. Et tilbagefald 1775-77 skabte et religiøst gennembrud og det betegnende bekendelsesdigt Poenitenten (den bodfærdige) forunden flere andre.

E.’s forfatterskab er kendetegnet ved mange tilløb i forskellige genrer. I 1771 udgav han det episke digt Rolf Krage, som regnes for indledningsværket i den senere romantiske digtning over nordisk mytologi og historie. Den religiøst betingede, moralske genopretning gav grundlag for stærke dramatiske værker som Balders Død og syngespillet Fiskerne med den senere nationalsang „Kong Christian stod ved høien Mast“. Krigsdeltagelsen i ungdommen og det senere hårde liv havde slidt E.’s helbred, og han døde allerede 1781. Hans sidste digt blev en døds- og sejrssalme: „Udrust dig, Helt, fra Golgatha“.

A  480  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

536

Udrust dig, helt fra Golgata
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Niels W. Gade 1856

1

Udrust dig, helt fra Golgata,
løft højt dit røde skjold!
Thi synd og skræk, du ser det ja,
angriber mig med vold.

2

Udstræk dit glavind i din harm
mod dem, som trodser dig!
Nedstyrt dem med en vældig arm
fra lyset og fra mig!

3

Da skal jeg, sikker ved din hånd,
ej frygte døden mer,
men ofre dig min frelste ånd
på dens nedbrudte ler.

Johannes Ewald 1781.