Se salmens tekst:
533. Jeg er rede til at bede
Vælg melodi:
 Bernburg 1720
 A. P. Berggreen 1854
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Joachim Neander
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Neander, Joachimf. 1650 i Bremen. F: latinskolelærer. 1670 blev N. vakt ved en prædiken af den reformerte Theodor Undereyck, der hjalp N. til en plads som huslærer i Franckfurt, hvor han traf Spener og blev yderligere pietistisk påvirket. 1674 blev han rektor for den reformerte menigheds skole i Düsseldorf, men blev su­spenderet p.g.a. privatandagter uden gejstlig tilstedeværelse. Han tog sin tilflugt til lange vandreture, og besøgte især en bestemt dal, som siden fik navn efter ham (Neanderthal), og udfoldede en større salmedigtning. 1679 vendte han tilbage til Bre­men i en beskeden stilling som hjælpepr. v. Martinskirche. Et sygdomsanfald tog ham af dage, 31. maj 1680.

N. blev en af forløberne for den egentlige pietistiske salmedigtning. Han skrev sine salmer til menighedssamvær og til privatandagt, da de reformerte menigheder kun accepterede davidssalmer v. gudstjenesterne. Han udgav 57 af sine salmer i samlingen: A und W Joachimi Neandri Glaub- und Liebes-Uebung: auffgemuntert durch einfaltige Bundeslieder und Dank-Psalmen: neu gesetzet nach bekannt – und unbekannten Singweisen, und gegründet auff dem zwischen Gott und dem Sünder im Bluht Jesu befestigten Friedes-Schluss: zu lesen und zu singen auf Reisen, zu Haus oder bei Christen-ergetzungen im Grünen, durch ein geheiligtes Hertzens-Halleluja! 1679.

A  2, 533  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

533

Jeg er rede til at bede
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Bernburg 1720
Her vil ties, her vil bies

1

Jeg er rede
til at bede,
hjertens søde Jesus, hør:
Jeg vil ligge
her og tigge
ved din store nådes dør.
Lad dig finde, lad dig finde,
som du har mig lovet før!

2

Kast et øje
på min møje,
at jeg dig kan komme nær!
Du alene
kan mig tjene,
dig jeg ene søger her.
Lad dig finde, lad dig finde,
tag mig hen, og hav mig kær!

3

Jeg ej mere
vil begære
end en liden nådens-drik,
som du giver
den, der bliver
hos dig fast til sidste nik.
Lad dig finde, lad dig finde,
hvo dig får, han alting fik.

4

O du søde
morgenrøde,
Paradisets bedste flod,
hjertet haster,
råber, kaster
sig i støvet for din fod.
Lad dig finde, lad dig finde,
stærke helt af Davids rod!

5

Se, hvor såre
længsels tåre
rinder på min svage kind,
hvor jeg trænges,
hvor jeg længes
efter dig i sjæl og sind!
Lad dig finde, lad dig finde,
lad mig trænge til dig ind!

6

Æresæde,
guld og glæde,
og hvad verden glædes ved,
er kun smerte
for mit hjerte,
Himlen er mit rette sted.
Lad dig finde, lad dig finde,
store Gud, jeg er bered.

Joachim Neander 1680.
Hans Adolph Brorson 1739.