Se salmens tekst:
531. Eja, min sjæl ret inderl...
Vælg melodi:
 Oluf Ring 1936
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Olaus Christierni Forsselius
Johan Olof Wallin
Peter Frederik Adolph Hammerich

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Wallin, Johan Oloff. 15. okt. 1779 i Stora Tuna, Dalarne, Sverige. F: officer og landmand Johan Abraham W. M: Beata Charlotta f. Harkman. W. var kvik i skolen, men hjemmet med 9 børn havde ikke råd til hans videre skolegang. Efter underskolen tjente han selv penge ved at undervise, og kom derfor først i Västerås latinskole 1796, hvor hans velforberedthed gjorde, at han straks kun­ne springe en klasse over. Undervisningen grundlagde en livslag for­bun­dethed med klassiske digtere, navnlig Horats. 1799 beg. W. sine studier v. univ. i Uppsala, hvor han blev ma­gister i filosofi 1803. I de flg. år vandt han flere priser for oversættelser og digte, men 1806 blev han ordineret til teologisk adjunkt og præst v. Karlberg Krigs­aka­demi. 1808 vandt W. en stor pris på 200 dukater for en „Sång öfver Gustav III“, tog en fornem pastoraleksamen og blev året efter forfremmet til lektor og sognepr. i Solna. S.å. doktor i teologi, og 1810 medl. af Svenska Akademien. S.å. ~ Anne Marie Dimander. 1812 blev W. sognepr. v. Adolf Fre­de­rikskyrkan i Stockholm, 1815 medl. af rigsdagen, 1816 domprovst i Västerås og 1818 pa­stor primarius v. Storkyrkan i Stockholm. 1830 blev W. overhofprædikant, og 1837 ærkebiskop, men nåede ikke at flytte til Uppsala, hvor han døde under en visitats 30. juni 1839.

W.’s navn er i eminent forstand knyttet til det, som blev hans hovedværk og blivende indsats, en gennemgribende fornyelse af den svenske kirkes salmebog. Tilløbet blev langt. Sammen m. sin forgænger i adjunkturet på Karl­berg, Michael Choræus, udgav W. to hefter med: Omarbetning af Swenska Psal­mer 1807. Forøget med en række nydigtede genudgav W. den tidl. samling i form af: Psalmer 1809, fulgt af endnu en samling: Psalmer 1811. Disse udgivelser kvalificerede ham til medlemskab af en salmekomité, der blev nedsat s.å., og sammen m. M. Franzén udgav W. to prøvehefter Profpsalmer 1812, 1813. Her dokumenterede han en udvikling fra det rationalistisk-oplysningsprægede til en mere kristologisk salme, præget af romantikkens lyriske idealer. W. redigerede komitéens Förslag till förbättrade Kyrko-Sånger 1814, som dog ikke fandtes tilfredsstillende. På egen hånd ændrede W. forslaget i lyset af den kritik, det havde mødt, og udgav derpå selv: Förslag till Swensk Psalm­bok 1816, med 500 numre. Det blev overraskende vel modtaget i offentligheden og salmekomitéen, men W. udskiftede alligevel 45 salmer inden den en­delige godkendelse og kongens stadfæstelse 29. jan. 1819. Den Swenska Psalm­boken 1819 – ofte kaldet ‘Wallins Salmebok’ afløste Jesper Swedbergs fra 1695, og rummede 499 salmer, hvoraf 281 var originaler eller bearbejdelser af W.

B  531, 595  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

531

Eja, min sjæl ret inderlig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Oluf Ring 1936

1

Eja, min sjæl ret inderlig
sig fryder,
med lov og pris jeg gladelig
udbryder,
når jeg betænker,
hvad mig Jesus skænker,
da han i nåde knuste dødens lænker.

2

Som fugl, der venter morgenskær
med længsel,
så sidder jeg i natten her
i fængsel;
min Jesus vende
snart al min elende
til liv og salighed foruden ende!

3

Strål frem, du frydefulde dag,
med fromme,
på hvilken alt så vel i lag
skal komme,
når englesangen
og når harpeklangen
skal hilse livets sol, som er opgangen!

4

Men du, bered mig, Herre Krist,
at vente
den store morgen, når du vist
vil hente
fra tåredalen
og fra jordekvalen
mig hjem til Himmerig, til frydesalen!

Dansk 1639. Olaus Forsselius 1668.
J.O. Wallin 1816 og 1819.
Fr. Hammerich 1850.