Se salmens tekst:
53. Hav tak, o Herre, for evi...
Vælg melodi:
 Ernst Vesterlund 1970
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Christensen Sthen
Richard Daniel Fangel

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Fangel, Richard Danielf. 23. decbr. 1905 i København. F: kvartermester Carl Christian Rasmussen F. M: Henriette Cathrine f. Hansen. Teologisk kan­di­dateks. 1931. Huslærer Langesø 1931-33. I 1934 ~ Esther f. Mo­gensen Rasmussen. Sognepr. Vridsted-Fly-Iglsø 1934. 1966-73 domprovst i Ribe. Død 22. aug. 1977.

F.’s. teologiske og liturgiske udgangspunkt var Theologisk Oratorium. Fra 1940 redigerede han bladet ‘Under Guds Ord’. Han nedlagde et grundigt teologisk arbejde med gudstjenesten dels i afhandlingen ‘Skriftemaal og Afløsning’ 1945, og i et indgående arbejde med Veit Dietrich-kollekterne i Gudstjenestekollekterne 1951. Han var medlem af Kirkeministeriets liturgiske udvalg 1953-63, som udarb. Prøvealterbog (1958) og Prøveritualbog (1963), og studerede i sine sidste år Sthens salmedigtning.

B  53  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

53

Hav tak, o Herre, for evig trøst
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Ernst Vesterlund 1970

1

Hav tak, o Herre, for evig trøst,
mit hjerte for sorgen er lettet og løst!
Glæden er min ved Kristus alene.

2

Hvad skade volder synd eller død?
Min Herre har frelst mig fra hver en nød.
Glæden er min ved Kristus alene.

3

Hvem skulle jeg tro undtagen ham?
Hjælpe han både vil og kan.
Glæden er min ved Kristus alene.

4

O Jesus Krist, min frelser god,
på al min sorg du råder bod.
Glæden er min ved Kristus alene.

5

Hvem anden i vold befaler jeg mig
end, Herre Jesus, alene dig?
Glæden er min ved Kristus alene.

6

Du under mig her på verdens ø
ærlig at leve og salig at dø.
Glæden er min ved Kristus alene.

7

Du giver mig daglig en stadig tro,
i Himmerig siden den evige ro.
Glæden er min ved Kristus alene.

Hans Christensen Sthen 1589.
Richard Fangel 1966.