HØR melodien

Se salmens tekst:
509. Hvor lystig, sød og yndi...
Vælg melodi:
 H. O. C. Zinck 1801
 Hans Leo Hassler 1601
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Wilhelm Petersen
Johann Hermann Schrader
Hans Adolph Brorson

FIND salmen



Søg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Schrader, Johann Hermann



f. 9. jan. 1684 i Hamburg. F: kleinsmed Hans S (d. 1685). M: Gertrud f. Prangen. Efter skolegang i Hamburg studerede S. fra 1703 teologi v. univ. i Rostock. 1709 kom han til København som huslærer, og indskrev sig 1712 v. Kbh.s univ. 1713 blev han lærer for Fr. IV’s datter, prinsesse Charlotte Amalie, og forblev i denne stilling til 1722, hvor han blev præst i Oldesloe. S.å. ~ Johanna Dorothea Roloff. 1728 blev S. pastor primarius og provst i Tønder. Her førte han pietismens tanker ud i livet, bl.a. oprettelsen af et særligt embede som ‘dansk og tredjepræst’ til betjening især af landsognets dansktalende menighed, hvor hovedlandsbyen var Emmerske n. f. Tønder. Første indehaver af det nye embede blev H. A. Brorson, og S. forestod en indsamling og opførelsen af et kombineret skole- og bedehus til brug for den nye præst. I Tønder fik S. genopført byens nedbrændte hospital og et vajsenhus med bogtrykkeri. Energisk, myndigt og uforfærdet varetog S. sit embede, og døde i Tønder 21. okt. 1737.

Ved siden af embedsforpligtelserne og den pietistisk motiverede foretagsomhed, blev S. forfatter til en række opbyggelsesbøger og en prædikensamling. 4 salmer af ham blev optaget i en tysk salmebog i København 1719. Hans varigste litterære indsats blev imidlertid: Vollständiges Gesang-Buch in einer Samm­lung Alter und Neuer geistreichen Lieder, der Gemeinde Gottes zu Ton­dern zur Beförderung der Andacht bey dem öffentlichen Gottes-Dienst und besondern Hauss-Ubung gewidmet trykt på det lokale trykkeri 1731. Den indeholdt 1157 salmer, samlet fra en række tyske, fortrinsvis pietistiske salmebøger, men også 22 originale af S. selv. Af denne samling oversatte Brorson mange, bl.a. 10 af Schraders.

S.’ tid ved det danske hof er hymnologisk interessant derved, at prinsessens guitarnodebog fra perioden 1698-1736 er bevaret, og en række salmemelodier heri er de eneste bevarede originalmelodier til visse af Brorsons salmer. At disse melodier er kommet Brorson for øre, kan kun skyldes Schraders mellemkomst.

A  19, 511, 577, 628

B  509  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Syndernes forladelse - Guds tilgivelse

509

Hvor lystig, sød og yndig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jeg ved, på hvem jeg bygger
Befal du dine veje

1

Hvor lystig, sød og yndig
er deres fødders lyd,
som kraftig, liflig, fyndig
bebuder fred og fryd1
til bange og til arme,
som føler syndens byld,
at Gud sig vil forbarme
for Jesu pines skyld.

2

Den lov, som Gud har givet,
er vel et herligt bud,
men skaffer ingen livet
og fører ej til Gud;
når vi den gift fornemmer
af kødets onde lyst,
og Satan hjertet klemmer,
véd Loven ingen trøst.

3

Den vil, at sjælen efter
Guds vilje helt skal gå,
dog dertil ingen kræfter
hos Loven er at få;
den siger, vi skal høre
den Gud, som os har skabt,
men evne, det at gøre,
har sjælen ganske tabt.

4

De onde kan den vække
med sine tordenslag,
samvittigheden skrække
med dommens store dag,
hvordan Guds vrede brænder,
når den er overtråd,
men når man det erkender,
så ved den ingen råd.

5

Så prædiker de arme
det ret i hjertet ind,
at Gud sig vil forbarme
med mer end faders sind!
Han vil dem gøre rene
i Jesu dyre blod
og livets kraft forlene
i deres hjerterod.

6

Den nåde vil jeg prise
til døden inderlig,
i gerning vil jeg vise,
hvad Gud har gjort mod mig.
Jeg vil ham evig tjene,
og den retfærdighed,
han ville mig forlene,
er al den pragt, jeg ved.

Johann Wilhelm Petersen 1721.
Johann Hermann Schrader 1731.
Hans Adolph Brorson 1739.

1 Es 52,7; Rom 10,15