Se salmens tekst:
508. Bryd frem, mit hjertes tr...
Vælg melodi:
 H. O. C. Zinck 1801
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Ludwig Andreas Gotter
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Gotter, Ludwig Andreasf. 26. maj 1661 i Gotha, hvor hans far var generalsuperintendent og overhofpræst hos hertugen. Efter endt uddannelse blev G. sekretær, siden hof- og assi­stensråd. En samtidig kilde kaldte ham en „from politicus og meget ekspedit til at skrive salmer“. Det brød han sig ikke om at være kendt for. Da en af hans salmer over Kristi lidelse på 67 vers uaftalt blev trykt med hans navn under, var han på nippet til at brænde alle sine manuskripter, fordi han fandt at det op­byggelige aldeles forsvandt, hvis man satte sit navn under salmerne. Af samme grund blev en stort anlagt gendigtning af samtlige Davidssalmer heller aldrig trykt, men findes som manuskript: „Die Harfe des Königs David“. Derudover omtales 42 andre utrykte salmer fra hans hånd. Enkelte fremkom dog anonymt i forskellige salmebøger i løbet af 1690erne, og 23 i Freyling­hausens salmebog 1704-14.

G. døde 19. sept. 1735.

A  508


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Syndernes forladelse - Guds tilgivelse

508

Bryd frem, mit hjertes trang at lindre
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: H.O.C. Zinck 1801

1

Bryd frem, mit hjertes trang at lindre,
o arme syndres dag og sol;
lad intet forhæng mere hindre
min indgang til vor nåde-stol;
lad den dog ikke gå i blinde,
som vil så gerne lyset finde!

2

Du ene var og er og bliver
den arme verdens rige trøst,
det vidnesbyrd enhver dig giver,
som kender dig, vor øjenlyst.
Så stor er ingen nød at finde,
som ikke for din kraft må svinde.

3

Du gør det, at de døve høre,
den blinde får sit syn igen,
den halte friske trin kan gøre,
spedalskhed viger for dig hen,
de døde har du ånd og livet,
og alle arme lindring givet.

4

Har du nu før så vældig øvet
dit herredømmes store magt,
hvi går jeg da så højt bedrøvet?
O Jesus, tag min sjæl i agt,
vis, at du er endnu den samme,
som Satans vælde gør til skamme!

5

Død er min sjæl til alt det gode,
slet intet véd og mindre kan;
o, lad din kraft den skade bode,
giv sådan vilje og forstand,
at jeg det gode træ må være,
som dig utallig frugt kan bære!

6

Jeg fattig er og fuld af plage,
o nåderige Jesus, kom,
og lad mit arme hjerte smage
dit søde evangelium,
at jeg endogså her i live
må derved rig og salig blive!

Ludwig Andreas Gotter 1714.
Hans Adolph Brorson 1734.