HØR melodien

Se salmens tekst:
503. O Herre, udslet min synd ...
Vælg melodi:
 Kingos Graduale 1699
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Carl Frederik Balslev

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Balslev, Carl Frederikf. 10. jan. 1805 i Haarslev prgd. på Fyn. F: sognepr. Rasmus B. M: Anna Salome f. Lautrup. Student 1822 Odense Katedral­skole. Cand.theol. 1827, derefter lærer i Kbh. 1833 sognepr. i Vejerslev-Blidstrup på Mors. 1850 Stiftsprovst i Ribe. 1860 sognepr. Nørre Broby på Fyn og tillige provst for Sallinge Herred. 1867 Biskop i Ribe til sin død 11. mar. 1895. Ved 50-års præstejubilæet 1883 udnævntes B. til æresdoktor i teologi.

B. var gift tre gange: 1833 ~ Ulrikke Christine Boesen, (d. 1837), 1839 ~ Louise Eleonore Boesen (d. 1850) – begge søstre til den senere Slesvig-biskop og salmebogsudgiver U.S. Boesen – endelig 1853 ~ Maria Elise Hansen, der døde en måned efter B. Inspireret af selv at undervise sine børn udarbejdede B. to skolebøger, som fik blivende betydning: Bibel­historie tilligemed Lidet af Kirkens Hi­storie efter Apostlenes Dage 1844. Heri findes 3 vers, bl. a. Davids bøn fra Sl 51, som gik ind i Den danske Salmebog. Luthers Catechismus med en kort Forklaring 1849. Katekismen optrykkes og bruges endnu.

A  503    


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Syndernes forladelse - Syndsbekendelse

503

O Herre, udslet min synd så svar
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: O, Gud ske lov til evig tid

1

O Herre, udslet min synd så svar!
Den volder mig bitter smerte;
altid jeg den for øje har,
og knuse den vil mit hjerte.

2

Barmhjertige Gud, mig ej forkast,
din Ånd du ej fra mig tage!
Mit hjerte gør nyt, min vilje fast,
og giv mig min fred tilbage!

Sl 51
C.F. Balslev 1844.