Se salmens tekst:
500. O Gud, min synd du sænke...
Vælg melodi:
 Johann Walter 1524
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Heermann
Søren Jonæsøn

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Heermann, Johannf. 11. okt. 1585 i Raudten i fyrstendømmet Wohlau, Schlesien. F: buntmager. H. begyndte i latinskolen i Wohlau 1597, men blev tvunget hjem af sygdom efter et år. 1602 blev han huslærer og privatsekretær i Fraustadt, Polen, og kom derfra på gymnasium først i Breslau, siden i Brieg, hvor han vandt præmie for latinske digte. 1611 blev han præst i Köben og 1612 ~ Doro­thea Feige (d. 1617), derefter ~ Anna Teichmann. Lang­varig sygdom hindrede ham i at prædike, så andre måtte oplæse hans prædikener, der dog på tryk nåede vidt omkring. I årene 1622-1634 blev byen hjemsøgt af plyndrende hære og af pest, hvorunder flere end 500 af indbyggerne døde. Også præstefamilien mistede alt. 1639 flyttede han af helbredsgrunde til Lissa i Polen, og fortsatte trods fremadskridende sygdom sit forfatterskab. H. døde 27. febr. 1647.

1608 udgav H. sine første digte på tysk (med latinsk titel): Flores ex odorifero annuorum Evangeliorum vireto. Hans salmedigtning blev dog nært forbundet med præstegerningen i Köben, og præget af den forkyndende sjælesorg, og af hans egen og menighedens hårde skæbne. Inspireret af mystikere som Tauler og Martin Moller, udtrykker H.’s salmer en lidenskabelig hengivelse, men teologisk var de klart evangeliske med sigte på gudstjenesten og menighedslivet. Foruden latinske digte, prædikener og opbyggelsesbøger, udgav H. en række andagtsbøger med salmer: Devoti Musica Cordis. Hauss- vnd Hertz-Musica. Das ist Allerley geistliche Lieder 1630, som udkom i flere forøgede udg. En tidligere udgivet andagtsbog udkom forøget med salmer: New vmbgegossenes vnd verbessertes Schliess-Glöcklein 1632. Sontags- vnd Fest-Evangelia, durchs gantze Jahr, Auff bekandte Weisen gesetzt 1636, samt flere senere udg. Zwölff Geistliche Lieder 1639. Poetische Erquickstunden, Darinnen allerhand schöne und trostreiche Gebet 1656. Geistlicher Poetischer Erquick­ stunden Fernere Fortsetzung. H. skrev i alt omkring 400 salmer, hvoraf om­kring 60 har været optaget i tyske salmebøger.

A  40, 199, 500, 661  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Syndernes forladelse - Syndsbekendelse

500

O Gud, min synd du sænke ned
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Af dybsens nød, o Gud, til dig

1

O Gud, min synd du sænke ned,
hvor havet dybt mon være,
ifør mig din retfærdighed,
forny mig til din ære!
Et helligt hjerte her mig giv,
så får mit støv vel engang liv,
som ej har død i vente!

Johann Heermann 1630.
Søren Jonæsøn 1693.
Bearbejdet 1935.