Se salmens tekst:
50. Under dine vingers skygge
Vælg melodi:
 J. P. E. Hartmann 1860
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Herman Andreas Timm

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Timm, Herman Andreasf. 28. okt. 1800 i København. F: smedemester Peter Johan T. M: Anna Margrethe f. Helmerschow (d. 1802). Fra Metropolitan­skolen kom T. 1820 på univ. hvor han tog teologisk embeds­eks. 1826. S.å. blev han kateket v. Trinitatis Kirke. Fra studentertiden var T. berørt af det grundtvigske miljø, og engagerede sig bl.a. i Det danske Missionsselskab. 1835 blev T. sognepr. i St. Magleby på Amager, med tiden særdeles søgt og afholdt. Han levede ugift til sin død, 4. nov. 1866.

T.’s salmer bærer ikke spor af nogen påvirkning fra Grundt­vig. Snarere er det Oehlenschlägers romantik, og rationalismens følte stemninger, der kendetegner hans salmedigtning. I 1839 udkom tre samlinger: Søn- og Festdags-Psalmer, Passions Psalmer og Blandede Psalmer, m. i alt 100 numre. 1843: Aftensangs-Psalmer, m. 71 salmer over epistlerne, tillige 20 passionssalmer og 31 blandede, samt 12 oversættelser – i alt 144 salmer. 1845 udkom: Huus-Psalmer, m. 30 salmer til kirkeåret, 14 til fødsel og dåb, kon­firmation, altergang og bryllup, og så 93 „Hverdagslivets Psalmer“ med en salme i enhver nød, alder og livstilskikkelse. Psalmer til Bibellæsning 1851 er en gennemgang af hele Matthæusevangeliet i 94 salmer. Christelige Sange 1852 rummer 121 salmer til den enkeltes opbyggelse, og blev den sidste salmesamling T. fik trykt. På Det Kgl. Bibliotek opbevares manuskriptet til endnu en samling m. titlen: ‘Livet og hjemmet i Gud’. T. skrev i alt 648 salmer. Hans sidste udgivelse blev nogle bibelske digte: ‘Joseph og hans Fædre’ 1859.

A  50, 596, 610  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Guds omsorg

50

Under dine vingers skygge
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: J.P.E. Hartmann 1860

1

Under dine vingers skygge,
Herre, lad mig bo og bygge,
til du vil hjemkalde mig,
til mit øje træt sig lukker,
til i dødens stund jeg sukker:
Herre, tag min ånd til dig!

2

Under dine vingers skygge,
dér, kun dér er livets lykke,
Åndens barnehjem på jord,
hvor, hvad vi af Paradiset
har ved Adams fald forliset,
atter spirer frem og gror.

3

Under dine vingers skygge
som i barndomshjemmet trygge
vandrer vi trods storm og slud;
fries vi end ej for fare,
dog fra mørkets magt og snare
du bevarer os, vor Gud.

4

Under dine vingers skygge
lad kun korsets byrde trykke,
klage lyde på vor gang!
Fader! dine visdomshænder
kors til sejrens palme vender,
klageråb til jubelsang.

5

Under dine vingers skygge
lad mig hjertets tempel smykke
med min tro, min kærlighed,
lys og renhed, kraft og varme,
at til sidst i dine arme
jeg må slumre ind i fred!

H.A. Timm 1852.