Se salmens tekst:
497. Jeg råber fast, o Herre
Vælg melodi:
 Strassburg 1539
 Hans Leo Hassler 1601
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Clément Marot
Ambrosius Lobwasser
Steen Jenssøn Bille
Peter Frederik Adolph Hammerich

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Bille, Steen Jenssønf. 10. maj 1565 på Visborg. F: lensmand Jens B. M: Anna Rønnow. Som andre af samtidens unge adelssønner fik han sin uddannelse i udlandet bl.a. Basel og Padua. 1588-95 var han i kongens kancelli; 1596 blev han lensmand i Tureby. 1597 ~ Rigborg Lindenow, og fire år efter blev han lensmand i Trondheim, Herjedal og Jämtland, siden også Romsdal. Under Kalmarkrigen fik han 1611 ordre til at angribe Sverige, men felttoget mislykkedes, og året efter gik hollandske hjælpetropper gennem hans slet forsvarede len ind i Sverige. Kongen afsatte ham, og han formodes at have købt sig fri af en landflygtighedsdom for et større pengebeløb. Han trak sig tilbage til sit fædrenegods Billesholm i Skåne, hvor han døde forgældet i okt. 1629.

B. var mere lærd end militær. Han har efterladt sig en del salmer, skrevet i tidens bibelrobuste stil. En række af dem fandt optagelse i samtidens salmebøger, og enkelte gik videre til Kingos og Pontoppidans.

B  497  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Syndernes forladelse - Syndsbekendelse

497

Jeg råber fast, o Herre
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Strassburg 1539
Befal du dine veje

1

Jeg råber fast, o Herre,
af dybsens nød til dig,
du vil mig nådig være
og gerne høre mig;
dit øre du nedbøje,
når jeg min bøn frembær',
og mærk udaf det høje,
hvad min begæring er!

2

Ak, hvis du agt vil give
på synden, vi begå,
mens vi er her i live,
hvem kan for dig bestå?
Men hver, som det begærer,
du nåde har tilsagt,
thi frygter man og ærer
din høje Guddoms-magt.

3

Tænk på mig i dit rige
for korsets hårde død!
Dit ord, som ej kan svige,
det er min trøst i nød.
Af længsel hjertet trænges
til dig med stor attrå
fast mer, end vægt'ren længes,
at dagen komme må.

4

Guds folk sig trygt forlade
på hans barmhjertighed
og på hans store nåde,
som han så mangeled
hen over dem udøser,
den fromme Herre Gud,
idet sit folk han løser
af synd og sorrig ud.

Sl 130
Clément Marot, omkr. 1540.
Ambrosius Lobwasser 1564.
Sten Bille 1612.
Fr. Hammerich 1850.